luni, 1 iunie 2020

CUVANTAREA DE DESPARTIRE 3

Parcurgand in continuare Cuvantarea de despartire, Evanghelia dupa Ioan ne prezinta un minunat exemplu: vita si mladitele.

Iubirea şi păzirea Cuvântului lui Iisus sunt condiţii ale intrării în comuniune cu Persoanele Sf. Treimi (14, 21). Iisus se prezintă ca  
fiind Cel dătător de viaţă, iar despărţirea de El înseamna desigur  moartea (15, 1-10). 

Acest adevăr este îmbrăcat în relatarea unei frumoase alegorii, în care se vorbeşte despre legătura dintre viţă şi mlădiţele ei
Viţa este Iisus din care mlădiţele îşi trag seva cea dătătoare de viaţă!


Ceea ce este viţa şi mlădiţele ei, sunt Hristos şi apostolii dar si Hristos si creştinii. 
Dacă mlădiţele sunt unite cu viţa, şi cu totii suntem uniţi duhovniceşte cu Hristos. 
Dacă mlădiţele primesc seva hrănitoare de la viţă, dând rod, la fel şi creştinii primesc de la Hristos puterea dătătoare de viaţă a făptuirii binelui şi a virtuţilor, născând rodul faptelor bune. 
Chiar dacă pe mlădiţe se văd roadele, pe acestea se cuvine să i le atribuim viţei, la fel şi în cazul în care creştinii aduc rodul virtuţilor, dar acestea îi aparţin, totuşi, iui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă mlădiţele nu pot face roade de la ele însele, fără viţă, la fel şi creştinii nu pot face nimic fără Hristos.

Dacă mlădiţele sunt tăiate şi curăţate de lucrător, ca să aducă un rod mai bun şi mai mult, la fel şi creştinii sunt pedepsiţi de Tatăl Cel ceresc, ca să aducă rodul virtuţilor mai mult şi mai bun. Dacă mlădiţele nu sunt frumoase pe dinafară, dar conţin în interior seva cea bună, hrănitoare şi aducătoare de roade, la fel şi creştinii, nu sunt frumoşi la arătare, sunt dispreţuiţi, dar sunt buni pe dinăuntru; nu vorbesc frumos, dar trăiesc frumos. Dacă mlădiţele, cu cât sunt împovărate cu mai multe roade, cu atât mai mult se apleacă şi se lasă în jos, spre pământ, la fel şi creştinii, cu cât mai multe fapte bune fac, cu atât mai mult se smeresc.

Mlădiţele îşi aduc rodul lor de dragul lucrătorului, la fel şi creştinii lucrează faptele bune după cuvintele Tatălui Cel ceresc, Care este Sursa oricărui bine. Dacă mlădiţa care nu aduce rod se taie de la viţă, şi creştinii care nu aduc rodul binelui sunt tăiaţi de la Hristos. Dacă mlădiţa tăiată de la viţă se usucă, şi creştinul îndepărtat de Hristos îşi pierde toată vigoarea duhovnicească şi se usucă duhovniceşte. Dacă mlădiţa uscată nu mai este bună de nimic, decât să fie arsă, şi creştinul lepădat de Hristos şi uscat duhovniceşte este dat la focul cel veşnic (Ioan 15,4-6).

Din acestea se poate vedea:
1)  legătura strânsa şi  comuniunea existenta între creştinii adevăraţi şi Hristos! El este Viţa, iar creştinii sunt mlădiţele;

2) 
demnitatea aceasta este măreaţă ! Căci, ce este mai slăvit decât a te uni cu Hristos, împăratul cerului? Preaslăvit lucru este de a fi în comuniune cu împăratul pământesc, dar incomparabil mai mult este de a fi în comuniune cu Hristos, împăratul împăraţilor;

3) 
fericirea creştinilor  este mare! Dacă Hristos este cu creştinii, cine este împotriva lor? Lumea întreagă şi chiar tot iadul nu pot face nimic împotriva creştinului, căci Hristos este tăria şi puterea lui;

4) Nu putem fi făptuitori ai binelui şi nici buni fără Hristos, la fel cum nici mlădiţele nu pot aduce roade fără viţă;

5) Din aceasta concluzia este că mai întâi trebuie să ne altoim în Hristos, si numai după aceea pornim la implinirea faptelor bune. Căci pomul cel rău nu poate aduce fapte bune (cf Matei 7,18);

6) S
tarea  creştinilor care s-au îndepărtat de Hristos prin viaţa lor fără de lege este sortita dezastrului! Căci aceştia sunt asemenea mlădiţelor uscate;

7) Oricine vrea să se mântuiască, trebuie să se întoarcă la Domnul cu inimă curată, cu pocăinţă şi cu lacrimi spălându-se pe sine şi aşa să se altoiască în Hristos - Viţa cea adevărată. 
Fără Hristos şi în afara Lui nu există mântuire. 
Hristos este Viaţa şi Lumina, de aceea, în moarte şi în întuneric petrece cel care s-a despărţit de viaţă şi de lumină.

https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/vita-mladitele-157686.html 

„Zis‑a Domnul către ucenicii Săi: Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v‑am spus: Mă duc și voi veni la voi. Dacă M‑ați iubi, v‑ați bucura că v‑am spus că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. Și acum v‑am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el nu are nimic în Mine; dar, ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl Mi‑a poruncit, așa fac. Ridicați‑vă, să mergem de aici. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l‑am spus. Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca mlădița neroditoare, care se usucă și e adunată și aruncată în foc și arde. Dacă rămâneți întru Mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă.”IOAN 14, 27–31; 15, 1–7
ceea ce voiți și se va da vouă.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu