joi, 5 septembrie 2019

DIALOGURI CU... UN SFANT

Pentru ca in evanghelia zilei de azi este vorba iarasi de vindecarea unor demonizati si pentru ca eu sunt inca sub fascinatia unui sfant roman al inchisorilor comuniste - VALERIU GAFENCU - inserez aici iarasi cateva din discutiile avute de acesta cu prietenul si colegul  sau de
suferinta, Ioan Ianolide, in lungile si grelele zile ale incarcerarii lor !
Desi ele au avut loc prin anii '48, totul ramane perfect autentic!


"- Valeriu, este libertatea o emanaţie a răului? 
- Nicidecum. Răul nu există ontologic (ontologie = teoria existenţei). In Dumnezeu nu există rău. Răul este răstălmăcirea libertăţii cu care Ziditorul a înzestrat pe oameni şi pe îngeri, creaturile Lui cu conştiinţă liberă. 
Răul începe cu orgoliul lui satan şi cu neascultatea omului. - Prin atotştiinţa Sa, Dumnezeu a respectat ontologic libertatea omului, căci în creaţie a prevăzut naşterea Fiului Său, iar prin atotbunătatea Sa, Dumnezeu s-a făcut Om şi suferă împreună cu noi până ce se va mântui lumea. 
Natura omului e liberă. Dar libertatea absolută nu e în creaţie, ci în Creator.

- Satana respectă libertatea omului? 
- Satana nu cunoaşte lăuntrul omului, dar foloseşte toate mijloacele ca să-l robească pe om, căci el însuşi este rob netrebnic. Nu există libertate în rău.
Astăzi satana se teme să nu piardă puterea asupra lumii, de aceea este în plină ofensivă împotriva creştinilor, atât monahi cât şi laici. 
Monahismul este discreditat prin sloganuri false şi rău intenţionate. Diavolul îi ispiteşte pe creştinii de azi, ca pe Domnul în munte, să fie asemenea lui, iar când ei refuză, trece la metoda exterminării lor prin toate mijloacele. Unii vin cu aur să ne cumpere, alţii vin cu sabia să ne taie, noi însă ne adâncim în duhul evanghelic. Avem nevoie de mărturisitori şi trăitori creştini, monahi şi laici. Nu ne retragem din bătălia istoriei, ci ne formăm şi ne oţelim în îndârjita ei tensiune. Lui Hristos i-a fost încredinţată toată puterea în cer şi pe pământ." Valeriu Gafencu Sfântul închisorilor - Mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate de monahul Moise


În vremea aceea a venit Iisus în casa lui Simon și a lui Andrei, împreună cu Iacov și cu Ioan. Iar soacra lui Simon zăcea cuprinsă de friguri și îndată I-au vorbit despre ea. Și, apropiindu-Se, a ridicat-o, apucând-o de mână. Și au lăsat-o frigurile și ea le slujea. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, au adus la El pe toți bolnavii și demonizații. 
Și toată cetatea era adunată la ușă. Și a tămăduit pe mulți care pătimeau de felurite boli și a alungat mulți diavoli. Iar pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L știau că El e Hristos. Și a doua zi, foarte de dimineață, ridicându-Se, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo.”
MARCU 1, 29-35

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu