duminică, 6 ianuarie 2019

TEOFANIA

În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? Și răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. 
Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El. Și iată, un glas din ceruri care a zis:  
Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.
Matei 3, 13-17
 
Dacă în Vechiul Testament intalnim aratarea lui Dumnezeu-Tatal in persoana, în cadrul evenimentului inscris in Noul Testament, cel al Botezului Domnului, ni se revelează Sfânta Treime Insasi!

Glasul Tatălui mărturi­sește din cer filiația Logosului Întrupat, iar Duhul Sfânt este văzut în chipul porumbelului, deasupra Fiului
Acesta este motivul pentru care praznicul Botezului se mai numestr și Teofanie - adica arătarea lui Dumnezeu, dar si Epifania, adică descoperire sau arătare, strălucire a slavei dumnezeiești.

Intr-o Omilie la acest praznic Sfântul Ioan Gură de Aur, zice: 
„... ziua de azi este ziua în care (Hristos - n.n.) S-a botezat, în care a sfinţit firea apelor. De aceea, la sărbătoarea aceasta, la miezul nopţii, toţi iau apă şi o duc acasă şi o păstrează tot anul, căci astăzi au fost sfinţite toate apele; şi minunea e vădită: apa aceasta nu se strică cu trecerea timpului, apa aceasta scoasă astăzi rămâne limpede şi proaspătă un an, doi şi adeseori chiar mulți ani şi după atâta vreme se ia la întrecere cu apa adusă acum de la izvor”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu