miercuri, 16 septembrie 2020

APOSTOLI AI LUI HRISTOS!

„În vremea aceea a chemat Iisus pe cei doisprezece ucenici ai Săi și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale: nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiag; să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea: În orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Deci, ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulți diavoli și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.”MARCU 6, 7-13

Dupa cum stim, suntem inca sub auspiciile praznicului Inaltarii Sfintei Cruci asa ca Biserica reia pericopele evanghelice  care vorbesc despre jertfa si jertfire in numele Domnului Iisus!
Evanghelia de astazi a mai fost citita saptamana trecuta si explicatia catehetica se gaseste aici

Tema fragmentului este MISIUNEA la care au fost chemati apostolii!

M-am gandit sa revin asupra ideii de apostol si apostolat care îmbracă înţelesuri şi semnificaţii universal valabile pentru întreaga viaţă a Bisericii. 
Însuşi Fiul lui Dumnezeu este Apostolul lui Dumnezeu trimis de Tatăl pentru mântuirea omenirii, pentru a ne scoate pe noi din robia păcatului şi a morţii! 
Apostolatul Său este până la sfârşitul veacurilor!

Apostolul este cel care are o simţire duhovnicească deosebita şi o aplecare spre cele sfinte. Sufletul său este ca o biserică, fiind în relaţie cu Duhul Sfânt. 
Traind in comuniune desăvârşită cu Dumnezeu, Duhul atinge sufletul celui chemat să fie apostol şi-l face mereu prezent si treaz intru cuvantul Lui.

Apostolatul este în Mântuitorul Hristos Insusi si are o evidenta legatura cu Parusia (a doua venire a lui Iisus)! 


Dacă proorocii -  apostoli ai Vechiului Testament - pregăteau omenirea pentru venirea Domnului, în Noul Testament apostolii il însoţesc pe Mântuitorul pretutindeni, si insotirea asta se petrece si astăzi, prin ierarhii şi preoţii Bisericii, pregatind lumea pentru cea de-a doua venire a Domnului, prin Sfânta Liturghie!

Evident, faţă de alţi apostoli, harisma apostoliei celor doisprezece este unică şi irepetabila. 
Apostolatul are însă si azi o dimensiune martirică, de jertfa!

Orice om botezat care s-a unit cu Mântuitorul Hristos şi crede Lui ,  trebuie să se jertfească cu orice preţ pentru adevăr! 

Apostolul, ca lucrator al lui Hristos, trebuie sa aiba in sine curăţenie duhovnicească, sa vieţuiasca după poruncile lui Dumnezeu, ca nu cumva propovăduind altora despatimirea, el însuşi să se facă rob păcatului şi morţii! 

Apostolul are obligaţia să se detaşeze de toate cele ale lumii , sa fie un exemplu de vietuire in Hristos, ca nu cumva  sa impiedice pe cineva de la mantuire. 

Jertfa apostolilor trebuie să fie "până la sânge", aşa cum cere Ap.Pavel, iar cel ce se încumetă la această slujire trebuie să fie pregătit tot timpul pentru martiriu. El trebuie să ştie bine că lupta şi angajamentul său sunt în numele Mântuitorului Iisus Hristos, iar principala sa grijă trebuie să se concentreze spre mărturisirea Învierii Domnului. 

Lucrul cel mai important în lucrarea apostolică este să ai puterea şi curajul de a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos oriunde şi oricând, fără frică şi fără tăgadă. 

Dar, pe langa chemarea acestora şi misiunea lor, Mântuitorul ne da şi nouă darul apostoliei, caci toti prin Botezul primit în numele Preasfintei Treimi  ne-amîmbrăcat în Hristos! 
Botezul este deci o investire spre a împlini rânduiala dumnezeiască, după cuvântul Sfântului Pavel, care ne îndeamnă: "Slujba ta fă-o deplin!" (II Timotei 4, 5). 

Îndată ce am primit harul Duhului Sfânt, Dumnezeu se manifestă in noi si prin noi se mărturiseşte în lume,  în toată măreţia puterii Lui!

Deci, prin Taina Sfântului Botez, suntem unşi si noi apostoli şi încredinţaţi Bisericii pentru mărturisirea adevărului de credinţă prin viaţa şi faptele noastre, aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Petru, care spune: "Voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat dintru întuneric, la lumina cea minunată" (I Petru 2, 8). Tocmai de aceea trebuie sa ne supunem poruncii Mântuitorului, care ne îndeamnă si pe noi prin cuvintele: "Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor" (Matei 28, 19).
Astfel, umbriţi şi întăriţi permanent de puterea dumnezeiască, putem, fiecare dintre noi, sa fim apostoli ai lui Hristos, sa transmitem, dupa puterea si darul primit de la Dumnezeu prin Duhul Sfant, lumina celor din jur!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu