joi, 29 octombrie 2015

UN GAND SI AZI

 
"Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a slujit bogăţia si toată fala ei?  Toate acestea au trecut ca umbra şi ca o veste care se duce pe aci încolo." INTELEPCIUNEA LUI SOLOMON 5:8-9

Luca IX, 49-56.
Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care,în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreunăcu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi.
Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim. Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca să facă pregătiri pentru El.
Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim.
Şi văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie?
Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi oare fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele

oamenilor, ci ca să le mântuiască.
Şi s-au dus în alt sat.


Matei XI, 27-30
Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere.
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu