luni, 13 mai 2019

MINUNILE

Apostolul zilei este azi din Faptele Apostolilor si se refera la moartea Sf Stefan, ucis cu pietre pentru vina de a-L fi marturisit pe Hristos, de fata fiind si prigonitorul SAUL, cel care va fi mai tarziu Sf Pavel, Apostolul neamurilor

Evanghelia de azi se refera la o minune facuta de Iisus in Canna Galieei.

Firul care uneste cele doua citiri de azi este MINUNEA!
Caci ni se spune ca Stefan făcea minuni şi semne mari în popor, fiind el plin de har şi de putere  (Fapte);
iar  pasajul evanghelic ne arata o vindecare miraculoasa, facuta de Iisus, fara atingere, de la distanta.
"Dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede", spune MantuitorulSi totusi, dupa cum arata atat omorarea Sf. Stefan, ca si condamnarea lui Iisus, nici chiar minunile nu ne sunt deajuns!

Minuni se petrec la tot pasul. Viata noastra insasi este o minune! 
Noi, oamenii, mult prea preocupati de sinele nostru, ne pierdem, refuzand sa intelegem unde gresim, cat de cazuti suntem, confundand adesea binele cu raul!

Viata ni se pare eterna, desi in jurul nostru moartea este prezenta! Totusi, trecerea timpului ne surprinde mereu. Pentru ca el, timpul, sa aibe rost si consistenta, e nevoie de TREZVIE, adica de o atentie a mintii noastre la cele din jur. Doar asa vom remarca minunile si vom putea intelege unde gresim!
Nimic nu este insa gratis: totul se plateste
Asta este o lege de netagaduit! 

Sf Ioan Gura de Aur zicea:
"Dacă suntem cu mintea trează, frica de păcat va fi lângă noi tot timpul vieții noastre; dar dacă trăim nepăsători, va veni negreșit peste noi frica aceasta, când vom fi scoși din lumea aceasta." 


Fapte VI, 8-15 


Iar Ştefan, plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor.
Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan.
Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea.
Atunci au pus pe nişte bărbaţi să zică: L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu.
Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l-au dus în sinedriu.
Şi au pus martori mincinoşi, care ziceau: Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt şi a Legii. Că l-au auzit zicând că Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.
Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger. Şi a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea?
Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
Şi a zis către el: Ieşi din pământul tău şi din rudenia ta şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta. Atunci, ieşind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această ţară, în care locuiţi voi acum, Şi nu i-a dat moştenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire şi urmaşilor lui după el, neavând el copil.  Iar Solomon I-a zidit Lui casă, Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini, precum zice proorocul: Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice Domnul - sau care este locul odihnei Mele?
Nu mâna Mea a făcut toate acestea? Voi cei tari în cerbicie şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa şi voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum,
Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli de îngeri şi n-aţi păzit-o!
Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.  Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-adreapta lui Dumnezeu! 
Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit asupra lui.
Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!
Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socotilor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit. 


Ioan 4, 46 - 54


„În vremea aceea Iisus a mers în Cana Galileei, unde prefăcuse apa în vin. Și era un slujitor regesc al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și Îl ruga să Se coboare și să vindece pe fiul lui, căci era gata să moară. Deci Iisus i-a zis: Dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede. Slujitorul regesc a zis către El: Doamne, coboară-Te înainte de a muri copilul meu. Iisus i-a zis: Mergi, fiul tău trăiește! Și omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Iisus și a plecat. Dar, pe când el cobora, slujitorii l-au întâmpinat, spunându-i că fiul lui trăiește; și cerea să afle de la ei ceasul în care i-a fost mai bine. Deci, i-au spus că ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Așadar, tatăl a cunoscut că acela a fost ceasul în care Iisus i-a zis: Fiul tău trăiește. 
Și au crezut el și toată casa lui. Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o Iisus, venind din Iudeea în Galileea.” 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu