marți, 9 iulie 2019

NECESITATEA POCAINTEI

CAPITOLELE 11 si 12  din Evanghelia dupa Matei fac referire la indarjirea cu care poporul evreu refuza sa-L primeasca pe Iisus.

Capitolul 11 s-ar putea imparti in trei parti:
-  Ioan Botezatorul si Iisus:  (11:1 - 19)
-  seria "Vai"urilor adresate unor cetati (11: 20 - 24)
multumirea lui Iisus adresată Tatălui si chemarea lui Iisus adresata celor osteniti (11: 26 - 30)

Ca sa facem o analiza a acestor capitole e necesar sa revenim la momentul Ioan Botezătorul, extrem de important pentru Ev. Matei, caci Ioan presupune legătura cu Vechiul Testament. 
Sf. Ioan Botezătorul este partea sănătoasă a vechiului Israel, cea care-l recunoaste pe Mesia - spre deosebire de restul poporului evreu. Si Il recunoaste nu în virtutea vreunei puteri sau a virtutilor sale, ci în virtutea faptului că el este interpretul  vointei lui Dumnezeu, facand deci parte din iconomia dumnezeiască, proorocită de Isaia. 

Sf. Ioan este proorocul prin care Dumnezeu însusi vorbeste poporului Său
si prin care adevereste mesianitatea lui Iisus!

De observat că, în viziunea Sf. Ev. Matei totul se desfăsoară sub directa îndrumare a lui Dumnezeu. Proorocul Ioan este trimis de Dumnezeu Însui – în duhul proorocilor întregii istorii a Israelului. 
În plus, Dumnezeu va interveni El Însusi la momentul
botezului pentru a confirma în chip explicit si minunat că Cel botezat este Fiul Sau, în care se împlinete planul Sau, iconomia sau voia dumnezeiască!


Ev. Matei concentreaza predica Sf. Ioan într-o singură frază, identică cu cea care va rezuma propovăduirea Mântuitorului Hristos (4,17): "Pocăiti-vă că s-a apropiat împărătia cerurilor." (3,2).
Dumnezeu ne asteapta pocainta si se bucura necontenit de intoarcerea noastra!


EVANGHELIA  ZILEI 

„Zis-a Domnul: Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă unii către alții, zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat; v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și spun: Are demon. A venit Fiul Omului, mâncând și bând, și spun: Iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor.  
Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. 
Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, pentru că nu s-au pocăit. 

MATEI 11: 16 - 20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu