marți, 1 martie 2016

DESPRE TAINA

Pentru ca pasajul liturgic de azi sugereaza momentul prefacerii, as dori sa ne oprim putin. 
Este o ocazie minunata sa meditam la aceasta TAINA!

Sfanta Liturghie este, in intregimea ei, importanta, fiecare fraza rostita, fiecare gest facut de preot ori de credinsiosi, avand rostul si importanta lor.
Dar intre toate acestea este un moment considerat culminant.
Momentul prefacerii este punctul de forta, cel mai important, cel mai sfânt, cel mai dumnezeiesc din cadrul Sfintei Liturghii!
Atunci preotul rosteste  epicleza, o rugaciune facuta cu mainile ridicate la cer, care invoca coborarea Sfantului Duh, cel care transforma vinul indoit cu apa in sangele Domnului si painea in trupul Sau!

„Doamne, Cel ce ai trimis pe Prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie… Încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească şi fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău Cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. Si fă, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit Sângele Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt. Amin, Amin, Amin.” 

Normal rugaciunea aceasta este rostita in... taina.
In ultima vreme unii preoti o rostesc in asa fel incat ea poate fi auzita si de credinciosi. Cei care nu o rostesc asa sunt de parere ca prin auzirea ei se descopera... misterul!

Oricare ar fi abordarea, e nevoie sa stim ca in acel moment nimeni nu ar trebui sa miste si toti ar trebui sa ne rugam in gand, tainic, pentru ca Duhul sa se indure si sa coboare! Impartasania va deveni medicamentul sufletelor si trupurilor noastre!

Pentru ca atunci El, cel nemarginit, cel infinit si de necuprins, se lasa cuprins in Sfantul Potir, iar Cerul se face si el mic spre a putea fi tinut in palmele preotului care inalta Paharul cel Sfant.
 Este momentul deosebit pe care Dumnezeu ni-l daruieste, momentul cand pana si „sfinţii îngeri doresc să privească şi să se îndulcească de dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie”.
Este dezvaluirea Treimii in splendoarea Ei!

Acesta este motivul pentru care mergem la biserica!
Doar in biserica se petrece aceasta taina. Doar acolo, in momentul prefacerii sfintelor daruri, Dumnezeu se coboară la om, atunci preotul-om şi credincioşii prezenţi Il ating. Doar in biserica painea si vinul devin sangele si trupul lui Hristos prin atingerea Sfantului Duh care se coboara prin ruga noastra spre a implini taina!

Cunoscand toate astea poate ne vom purta altfel in biserica!


Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus. Şi, auzind ei, s-au bucurat şi au făgăduit să-i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp potrivit. Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când jertfeau Paştile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voieşti să gătim, ca să mănânci Paştile? Şi a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el. Şi unde va intra, spuneţi stăpânului casei că Învăţătorul zice: Unde este odaia în care să mănânc Paştile împreună cu ucenicii Mei? Iar el vă va arăta un foişor mare aşternut gata. Acolo să pregătiţi pentru noi. Şi au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au găsit aşa precum le-a spus şi au pregătit Paştile. Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece. Pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde. Ei au început să se întristeze şi să-I zică, unul câte unul: Nu cumva sunt eu? Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu Mine în blid. Că Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului. Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut.
Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine şi binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi. Şi a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă.
Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu. Şi după ce au cântat cântări de laudă, au ieşit la Muntele Măslinilor. Şi le-a zis Iisus: Toţi vă veţi sminti, că scris este: "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile". Dar după învierea Mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toţi se vor sminti întru Tine, totuşi eu nu. Şi i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ţie: Că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine.
El însă spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau toţi. Şi au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, şi acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi aici până ce Mă voi ruga. Şi a luat cu El pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi a început a Se tulbura şi a Se mâhni. Şi le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi Se ruga, ca, de este cu putinţă, să treacă de la El ceasul (acesta). Şi zicea: Avva Părinte, toate sunt Ţie cu putinţă. Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu.
Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să veghezi un ceas? Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Şi iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând. Şi iarăşi venind, i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-I răspundă. Şi a venit a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de acum şi vă odihniţi! E gata! A sosit ceasul. Iată Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat. Marcu 14, 10-42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu