marți, 4 iunie 2019

VIATA DOBANDITA PRIN MOARTE

In capitolul 12 al Evangheliei dupa  Ioan relatarea se dezvoltă, simţindu-se tensiunea patimilor, Mântuitorul Însuşi afirmând că „a venit ceasul să fie preamărit Fiul Omului”. 
În concepţia teologică a lui Ioan, „ceasul” acela care venise insemna punctul maxim al drumului Sau spre patimi , iar preamărirea Mântuitorului, de care vorbeşte evanghelistul, este cea dobândită  doar prin suferinţa şi moartea pe Cruce. 
Si Mântuitorul chiar explica acest lucru: 
„Adevărat vă spun vouă, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă” (12, 24). 
Aşadar, moartea Mântuitorului însemna, în acelaşi timp, şi dobândirea unei alte vieţi, cea eshatologică. 
Cartea semnelor se încheie cu un epilog, în care sunt recapitulate ideile principale ale capitolelor anterioare.

„În vremea aceea fariseii ziceau între ei: Vedeți că nimic nu folosiți! Iată, lumea s-a dus după El. 
Și erau niște elini, din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileei, și l-au rugat zicând: 
Stăpâne, vrem să-L vedem pe Iisus. Filip a venit și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și I-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: 
A venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze și, unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă-Mi slujește cineva, Tatăl Meu îl va cinsti. Acum sufletul Meu e tulburat; și ce voi zice? Părinte, izbăvește-Mă de ceasul acesta? Dar pentru aceasta am venit: pentru ceasul acesta. Părinte, preaslăvește-Ți numele! 
Atunci a venit glas din cer: Și L-am preaslăvit și iarăși Îl voi preaslăvi. 
Iar mulțimea, care stătea și auzea, zicea: A fost tunet! Alții ziceau: Înger I-a vorbit! Iisus a răspuns și a zis: 
Nu pentru Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi aduce pe toți la Mine. 
Iar aceasta zicea arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns, deci, mulțimea: Noi am auzit din Lege că Hristos rămâne în veac; și cum zici Tu că trebuie să fie înălțat Fiul Omului? Cine este Acesta, Fiul Omului? Deci le-a zis Iisus: Încă puțină vreme Lumina este cu voi. Umblați cât aveți Lumina, ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge. Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu