joi, 23 aprilie 2015

CUVANTUL DE DESPARTIRE

Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2

"Evanghelia după Sfântul Ioan ne prezintă cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos pentru întărirea în credinţă a ucenicilor Săi, ceea ce numim „cuvântarea de despărţire“. 
Mântuitorul ii invata pe ucenici că la baza misiunii lor trebuie să fie dragostea jertfelnică. 
Dacă lumea-i va respinge, să-şi amintească de faptul că şi Fiul lui Dumnezeu a fost respins şi prigonit.
În misiunea lor, ucenicii trebuiau să fie fideli învăţăturilor Domnului Hristos. 
Învăţătura creştină nu este interpretabilă şi aplicabilă după bunul plac sau interesul fiecăruia. Învăţăturile Sale ne sunt necesare pentru mântuirea sufletului şi sunt pregătitoare pentru viaţa cea veşnică. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cel prăznuit astăzi, ne este exemplu de credinţă şi de iubire jertfelnică pentru Domnul Hristos. Să ne rugăm aşa: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te pentru mântuirea sufletelor noastre!" Ziarul Lumina