luni, 30 noiembrie 2015

IMPARATIA DIN NOI

Luca XVII, 20-25.

Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea.
Şi vor zice vouă: Iată este acolo, iată, aici nu vă duceţi şi nu vă luaţi după ei.
Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa.
Dar mai întâi El trebuie să sufere multe şi să fie lepădat de neamul acesta. 


Vestea cea bună (Evanghelia)  este prin excelentă la Luca cea care priveste venirea sau instaurarea Împărătiei lui Dumnezeu, realitatea Ei fiind tema centrală  în Evanghelia lui.
Exemple:
(4,43 Si El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărătia lui Dumnezeu si altor cetăti, fiindcă pentru aceasta am fost trimis;  8,1 "Si după aceea Iisus umbla prin cetăti si prin sate, propovăduind si binevestind împărătia lui Dumnezeu, si cei doisprezece erau cu El"; 9,2: Si i-a trimis să propovăduiască împărătia lui Dumnezeu si să vindece pe cei bolnavi". 9,60: Iar El i-a zis: "Lasă mortii să-si îngroape mortii lor, iar tu mergi de vesteste împărătia lui Dumnezeu".
Rudenia noastra cu Dumnezeu, cel care ne-a facut dupa chipul si asemanarea Sa,  ne permite sa ne bucuram de Imparatia Lui inca din viata pamanteana, inlauntrul nostru, ingrijind si sfintind trupul omenesc si curatindu-ne sufletul primind Trupul si Sangele Domnului!

Ioan I, 35-51
A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui.
Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!
Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers după Iisus.
Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti?
El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.
Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru.
Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos).
Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).
A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-azis Iisus: Urmează-Mi.
Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis:Vino şi vezi.
Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip,

te-am văzut când erai sub smochin.
Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. 

Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

SFINTE ANDREI, ROAGA-TE PENTRU NOI!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu