sâmbătă, 27 aprilie 2019

SFANTA SI MAREA ZI DE SAMBATA

SINAXAR

In Sfânta și Marea Sâmbătă evocam, retraind, ingroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și coborarea Sa in iad, coborare prin care neamul omenesc, fiind chemat din caderes sa, a fost mutat spre viață veșnică.

Cele patruzeci de zile ale Postului Mare sunt deosebite dar Săptămâna Mare ramane cea mai importantă! Ea
 culminează cu Sfânta şi Marea zi de Sâmbătă.  

Totul, in credinta noastra se inlantuie! Totul este o retraire continua a creatiei! 
Asa cum, la facere a lumii, Dum­nezeu - terminand toate lucrurile Sale, în ziua a şasea, l-a creat pe om,  iar în ziua a şaptea S-a odih­nit şi a sfinţit ziua a saptea , numind-o Sâmbătă (care inseamna odihnă) - tot aşa şi la facerea lumii celei noi, a lumii spiri­tuale, terminand toate dupa voia Sa, în ziua a şasea l-a recreat din nou pe om şi, înnoindu-l iarăşi prin Crucea cea de viaţă purtătoare, S-a odihnit, încă o dată, cu aceiasi odihnă desăvârşită,  dătătoare de viaţă şi mântuitoare!

Cuvântul lui Dumnezeu, Hristosul, a stat cu trupul în mormânt si, cu sufletul Lui curat şi dumnezeiesc, S-a coborat şi în iad, de unde i-a scos pe dreptii lui Dumnezeu!

Iar Iosif din Arimateea, coborând de pe Cruce sfântul trup al Domnului, l-a înmormântat într-un mormânt nou, astu­pând cu o piatră intrarea mormântului. 

Iudeii s-au dus inca de Vineri la Pilat şi i-au spus: «...Ne-am adus aminte că înşelătorul acela a spus pe când trăia că după trei zile se va scula. Ni se pare că este bine ca prin puterea ta să porunceşti să se întărească mormântul cu ostaşi». 

Nu ştiau insa că ceea ce cereau pentru linistea lor avea sa fie împotriva lor! 
Pilat a dat poruncă, şi ei, împreună cu o ceată de ostaşi, au întărit mormântul şi l-au şi pecetluit. 

Şi iata ca tocmai acest fapt a anulat orice îndoială asupra învierii Domnului, de vreme ce erau străine şi paza şi pecetea. 

Dar iadul devine mic şi se cutremură când simte puterea  Domnului!  
După puţină vreme S-a sculat Hristos, piatra cea tare din capul unghiului, şi i-a scos pe cei ţinuţi din veac din iad!

Cu pogorârea Ta nespusă, Hristoase Dum­nezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu