vineri, 21 februarie 2014

Z 15

Azi este aici o zi frumoasa, insorita, cu cer senin.
Ajuta-ma, Doamne, ca lucrurile pe care le-am inteles sa ma bucure, cele pe care nu le inteleg sa mi se dezvaluie si in suflet sa port seninatatea de care am nevoie pentru a infrunta adevarul.
Ajuta-ma sa reconstruiesc Templul Tau din mine si sa ma accept asa cum Tu ma accepti, sa ma iubesc asa cum Tu ma iubesti si sa ma iert precum Tu ma ierti
Amin

2 Ioan 1


1.Preotul, către aleasa Doamnă şi către fiii ei, pe care ei îi iubesc întru adevăr şi nu numai eu, ci şi toţi care au cunoscut adevărul,
2.Pentru adevărul care rămâne în noi şi va fi cu noi în veac:
3.Har, milă, pace fie cu voi, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste.
4.M-am bucurat foarte, că am aflat pe unii din fiii tăi umblând întru adevăr, precum am primit poruncă de la Tatăl.
5.Şi acum te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie poruncă nouă, ci pe aceea pe care noi o avem de la început, ca să ne iubim unii pe alţii.
6.Şi aceasta este iubirea, ca să umblăm după poruncile Lui; aceasta este porunca, precum aţi auzit dintru început, ca să umblaţi întru iubire.
7.Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; acesta este amăgitorul şi antihristul.
8.Păziţi-vă pe voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi plată deplină.
9.Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul.
10.Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!
11.Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.
12.Multe având a vă scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie deplină.
13.Te îmbrăţişează fiii surorii tale celei alese.

DIN EVANGHELIA DUPA MARCU

15/ 22
 22  Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte  
      "locul Căpăţânii".
15/25
 25.Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
15/33-41

33.Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
34.Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?
35.Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.
36.Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare.
37.Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul.
38.Şi catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos.
39.Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!
40.Şi erau şi femei care priveau de departe; între ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea,
41.Care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi Îi slujeau, şi multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu