duminică, 9 februarie 2014

Z 3

DIMINEATA

Doamne, sporeste-mi credinta ca sa ma smeresc si sa nu judec pe nimeni!
Si, in zilele pe care mi le mai dai, ajuta-ma sa alung din gand intrebarea "De ce eu?", care ma mistiuie si care ma intineaza in fata Ta.
Stiu ca e erezie si de aceea... iti cer ajutorul!


DUMINICA VAMESULUI SI A FARISEULUI

DIN APOSTOLI:

2 Timotei: cap3:10-15

"10.Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă,
11.În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul.
12.Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.
13.Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi.
14.Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat,
15.Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus."

Din Sfanta Evanghelie

LUCA  Cap.18:10-14

   
"10.Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş.
11.Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş.
12.Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.
13.Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.
14.Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. "
 

Astazi m-am spovedit! Sunt impacata!
Multumesc Doamne si intareste-ma!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu