sâmbătă, 15 februarie 2014

Z 9Azi am facut parastas pentru morti, desi voi face si sambata viitoare! Asa mi-am propus si... m-am tinut de promisiune.


Tot azi mi-am luat ramas bun de la tinerii mei prieteni din Elvetia! Ce familie frumoasa, luminata de credinta!
Ce norocasa ma simt!
Doamne, iti multumesc!

Pericopa apostolica:
II Timotei III, 1-9
I Corinteni IV, 9-16

II Timotei III, 1-9  Scriptura insuflată de Dumnezeu.

1. Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele

2. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi,trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie,
3. Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi,neiubitori de bine,
4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai multdecât iubitori de Dumnezeu,
5. Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei.Depărtează-te şi de aceştia.
6. Căci dintre aceştia sunt cei ce se vâră prin case şi robesc femeiuştiîmpovărate de păcate şi purtate de multe feluri de pofte,
7. Mereu învăţând şi neputând niciodată să ajungă la cunoaşterea adevărului.
8. După cum Iannes şi Iambres s-au împotrivit lui Moise, aşa şi aceştiastau împotriva adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici pentrucredinţă.
9. Dar nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi văditătuturor, precum a fost şi a acelora. 


I Corinteni IV, 9-16
Căci mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor.
10. Noi suntem nebuni pentru Hristos voi însă înţelepţi întru Hristos.Noi suntem slabi voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste!
11. Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim,
12. Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm.Prigoniţi fiind, răbdăm.
13. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi.
14. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi.
15. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos.
16. Deci, vă rog, să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.


Pericopa evanghelica:
Luca XX: 46 - 47, XXI: 1- 4

Luca XX, 46-47

46. Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi,care iubesc plecăciunile în pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şilocurile cele dintâi la ospeţe,
47. Mâncând in casele văduvelor şi de ochii lumii rugându-se îndelung aceştia vor lua mai mare osândă. 
Luca XXI
1. Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile lor în vistieria templului.
2. Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bani.
3. Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi.
4. Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu