marți, 26 martie 2019

Odovania Praznicului Bunei Vestiri

"Dacă ai milă şi lui Dumnezeu îi va fi milă de tine!"
Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri


Este mare lucru să ştii că ai închis ochii şi numele tău este trecut în lista lui Dumnezeu! Nu mă interesează în ce categorie, căci nu eu fac legile cerului. Nu trebuie să fim lângă arhangheli, lângă heruvimi şi lângă serafimi, dar măcar între cei păcătoşi miluiţi până la urmă, de dincoace de partea raiului, spre intrare..
Să spui, cum spunea Părintele Paisie Olaru: "Doamne nu sunt vrednic de rai, dar nici în iad să mă dai!"
Sfântul Maxim Mărturisitorul aşa ne învaţă: „Un om se consideră cu adevărat liber atunci când acceptă să devină robul lui Dumnezeu“. Pr Calistrat


Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădăde voi se leapădă de Mine iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. 
Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.
Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer.
Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma.
Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri.
În acesta ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: Te slăvescpe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Aşa,Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta. 
Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai Tatăl, şi cine este Tatăl, decât numai Fiul şi căruia voieşte Fiul să-i descopere. Şi întorcându-Se către ucenici, de o parte a zis: Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! Căci zic vouă: Mulţi prooroci şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce auziţi, dar n-au auzit.." 

Luca 10, 19 - 24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu