duminică, 20 decembrie 2015

DUMINICA SFINTILOR PARINTI DUPA TRUP AI DOMNULUI

Matei 1, 1-25
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie;
Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.
Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.
Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:
"Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".
Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Evanghelistului Matei nu face o biografie a lui Iisus, ci incearca sa ofere o invatatura, un fel de cateheză, pentru iudeii din vremea lui care se simteau atrasi de Hristos si de tot ceea ce propovaduiau apostoli Sai. Evanghelia a fost conceputa ca un raspuns dat întrebărilor pe care în mod firesc le-ar fi putut pune un astfel de iudeu - botezat sau dornic sa se boteze - privind persoana lui Iisus, esenta mesajului Său şi felul in care acest mesaj a fost primit de către poporul din care Dumnezeu a ales sa se nasca.
Si cum lucrarea trebuia sa aibe o ordine clara, Matei incepe cu... inceputul: filiatia lui Iisus omul, originea Sa iudaica, descendenta
Sa din marii parinti ai poporului ales!
Pentru iudei era foarte importanta genealogia, dupa cum si numerologia, numerele fiind semnificative pentru ei si purtatoare de mesaje. Deaceea Matei face referire la cele trei epoci a cate  14 neamuri, impartind timpul istoric de dinainte de Hristos in trei:
de la Avram la David, de la David la iesirea din sclavie a poporului ales si ultima, de la iesire la nasterea lui Iisus.
Acest capitol din Evanghelie, poate lung si greoi, ne pune si pe noi in randul neamului lui Hristos, caci daca admitem ca Hristos este in noi prin Sfintele Taine, tot ce ne aduce El prin sangele si trupul Sau cu care ne cuminecam, este parte din noi!
Hristos nu-si reneaga neamul - cum ar fi putut face asta de vreme ce Dumnezeu a socotit acest neam demn sa fie partas la 
inomenirea fiului Sau!  Nu reneaga nici o clipa Vechea Lege, nici invataturile vechi, ci le reinnoieste, le adanceste chiar, 
impodobindu-le cu o infinita iubire si intelegere.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu