sâmbătă, 21 ianuarie 2023

Din ciclul: POVESTIRI DIN VECHIULUI TESTAMENT , PILDA COPACILOR

Povestile anterioare - cea a lui Ghedeon si cea a lui Abimelec - sunt absolut necesare pentru a putea intelege, pentru a ne situa, geografic si istoric, in spatiu si timp!
Sa ne amintim ca iudeii isi doreau, in acea epoca, un rege, ceea ce avea sa marcheze inceputul departarii lor de Cel Care ii condusese pana atunci, adica de Dumnezeu!

Dupa moartea lui Ghedeonunul din fiii sai, Abimelec, si-a ucis toţi fraţii - cu exceptia unuia, Iotam -  si s-a proclamat rege.

Abimelec  a adunat poporul lângă stejarul lui Avraam şi al lui Iacov (strămoşii iudeilor), la Sichem,  un loc istoric foarte important, ales anume pentru a capata astfel o oarecare legitimitate .

Dar, de pe Muntele Garizim, din apropiere, Iotam s-a adresat si el mulţimii, rostind mai intai o fabula - Pilda copacilor - pe care o si descifreaza, condamnandu-l pe Abimelec si pe cei cu care a uneltit sa devina rege.

Fabula lui Iotam, despre care am mai scris si cu o alta ocazie, evoca momentul in care copacii ar fi decis să-şi puna si ei un împărat care sa domneasca peste ei.

In intreaga Scriptura natura creata, in toata complexitatea si perfectiunea ei, participa, legand permanent pe om de Dumnezeu, fiind totodata dovada a grijii si puterii Sale! 
Vechiul Testament este plin de metafore, de alegorii, de exemple, dar fabule... sunt doar doua:  "PILDA COPACILOR" sau fabula/ apologul lui Iotam”, care se gaseste in Cartea Judecatori, cap 9.(socotita „cel mai vechi monument literar de acest gen, care se află în Sfânta Scriptură”[1]) şi o alta, care se afla in a IVa Carte a Regilor 14, 9-10[2]. 
Maşalul este o poezie didactică care îmbracă forme foarte variate [3]) , fiind o specie literară orientala prin care se facea pedagogie (educatie morala) indirecta, ascultatorii fiind invitati sa gaseasca talcului! Prin asta se urmarea captarea atentiei auditoriului, morala putand fi mai usor fixata in memorie!

Iata textul biblic:

"După aceea s-au adunat toţi locuitorii Sichemului şi toată casa lui Milo şi s-au dus de au pus rege pe Abimelec la stejarul cel de lângă Sichem.
Iar dacă s-a spus acestea lui Iotam, acesta s-a dus şi a stat pe vârful muntelui Garizim şi, ridicându-şi glasul, a strigat şi a zis: "Ascultaţi-mă, locuitori ai Sichemului, şi Dumnezeu să vă asculte!

S-au dus odată copacii să-şi ungă împărat peste ei. 
Şi au zis către măslin: Domneşte peste noi!
Iar măslinul a zis: Lăsa-voi eu oare grăsimea mea, cu care se cinsteşte Dumnezeu şi oamenii se mândresc şi mă voi duce să umblu prin copaci?
Atunci copacii au zis către smochin: Vino tu şi domneşte peste noi!
Dar şi smochinul a răspuns Să-mi las eu oare dulceaţa mea şi fructul meu cel bun şi să mă duc să cârmuiesc copacii?
Apoi au zis copacii către viţa de vie: Vino tu de domneşte peste noi!
Şi viţa de vie a zis către ei: Cum să-mi las eu mustul meu care veseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni şi să mă duc să cârmuiesc copacii? 
În cele din urmă au zis toţi copacii către un spin: Vino tu şi domneşte peste noi!
Iar spinul a zis către copaci: Dacă voi mă puneţi cu adevărat împărat peste voi, atunci veniţi şi vă odihniţi sub umbra mea; iar de nu, atunci va ieşi foc din spini şi va arde cedrii Libanului.


Discursul lui Iotam, care continua cu explicatii, dupa rostirea fabulei, ii arata cu degetul pe co-participantii acestui "puci", rostind chiar un blestem, care avea chiar sa se si implineasca!

Aşadar luaţi seama: După dreptate şi după adevăr v-aţi purtat voi, când aţi pus rege pe Abimelec? Şi bine aţi făcut ce ati făcut cu Ierubaal şi cu casa lui? Şi v-aţi purtat oare potrivit Cu binefacerile lui?
Tatăl meu a luptat pentru voi, fără să-şi cruţe viaţa, şi v-a izbăvit din mâna Madianiţilor; Iar voi v-aţi sculat acum împotriva casei tatălui meu şi aţi ucis pe cei şaptezeci de feciori ai tatălui meu pe o piatră şi aţi pus rege peste locuitorii Sichemului pe Abimelec, fiul unei roabe a lui, pentru că e fratele vostru.
Dacă voi v-aţi purtat după adevăr şi după dreptate cu Ierubaal şi cu casa lui, atunci să fie asupra voastră binecuvântare şi să vă bucuraţi de Abimelec şi să se bucure şi el de voi!
Dacă insă nu, atunci să iasă foc din Abimelec şi să ardă pe locuitorii Sichemului şi toată casa lui Milo; să iasă foc din locuitorii Sichemului şi din casa lui Milo şi să ardă pe Abimalec".

Textul urmareste apoi cursul istoriei, explicand astfel, inca o data, ca omul isi face cu mana sa viitorul, fiecare fapta avand consecintele ei, atat personale cat si colective!

Si... a fugit Iotam şi s-a făcut nevăzut şi s-a dus la Beer şi a trăit acolo, ascunzându-se de fratele său, Abimelec.
Iar Abimelec a domnit peste Israel trei ani.
După aceea a trimis Dumnezeu un duh rău între Abimelec şi între locuitorii Sichemului, nemaivoind locuitorii din Sichem să se supună lui Abimelec; Ca astfel să vină răzbunarea pentru cei şaptezeci de fii ai lui Ierubaal şi sângele lor să se întoarcă asupra lui Abimelec, fratele lor, care-i ucisese, şi asupra locuitorilor Sichemului care au îmbărbătat mâna lui ca să-şi ucidă fraţii.
Şi au trimis locuitorii Sichemului împotriva lui oameni la pândă pe vârfurile munţilor, ca să prade pe oricine va trece pe lângă ei pe cale. Şi s-a spus aceasta lui Abimelec.
Atunci a venit şi Gaal, fiul lui Ebed, cu fraţii săi, la Sichem şi au umblat ei prin Sichem; iar locuitorii Sichemului s-au încrezut în el.
Apoi au ieşit ei în ţarină şi au cules viile, au stors strugurii, au făcut praznic şi s-au dus la casa dumnezeului lor, unde au mâncat şi au băut şi au blestemat pe Abimelec.
Gaal însă, fiul lui Ebed, zicea: "Cine este Abimelec şi ce este Sichemul, ca să-i slujim? Nu este el, oare, fiul lui Ierubaal, şi căpetenia cea mai de seamă a Sichemului nu este oare Zebul? Să slujiţi mai bine urmaşilor lui Hemor, tatăl lui Sichem, iar aceluia pentru ce să-i slujim?  De mi-ar da cineva poporul acesta pe mâna mea, eu aş alunga pe Abimelec". 
Atunci s-a zis lui Abimelec: "Înmulţeşte-ţi oştirea şi ieşi!
Iar Zebul, căpetenia cetăţii, a aflat ce zisese Gaal, fiul lui Ebed, şi s-a aprins de mânie.
Apoi a trimis el cu vicleşug soli la Abimelec, ca să-i spună: "Iată Gaal, fiul lui Ebed, şi fraţii lui au venit în Sichem şi aţâţă cetatea împotriva ta.
Scoală dar la noapte, tu şi poporul care e eu tine, şi stai de pândă în câmp;
Iar dimineaţa, la răsăritul soarelui, scoală repede şi înaintează spre cetate; şi când ei şi poporul ce este cu ei var ieşi la tine, atunci să faci cu ei ce se va pricepe mâna ta".
S-a sculat deci Abimelec noaptea şi tot poporul ce era cu dânsul şi au stat da pândă la Sichem patru cete.
Iar dimineaţa, Gaal, fiul lui Ebed, a ieşit şi a stat în poarta cetăţii. Atunci s-a sculat Abimelec şi poporul ce era cu el în ascunzătoare.
Gaal însă, văzând poporul, a zis câtre Zebul: "Iată poporul se coboară de pe vârful munţilor". Iar Zebul i-a răspuns: "Umbrele munţilor ţi se par oameni".
Şi a grăit iarăşi Gaal şi a zis: "Iată poporul se coboară de pe înălţime şi o ceată vine de la stejarul Meanim".
A zis atunci Zebul: "Unde sunt buzele tale care ziceau: "Cine este Abimelec, ca să-i slujim lui? Acesta este poporul pe care tu l-ai nesocotit. Ieşi acum şi te luptă cu dânsul!"
Şi s-a dus Gaal în fruntea locuitorilor Sichemului şi s-a luptat cu Abimelec.
Şi s-a năpustit Abimelec asupra lui şi el a fugit de dânsul şi au căzut mulţi ucişi până la porţile cetăţii.
Abimelec însă a rămas în Aruma; iar pe Gaal şi pe fraţii lui i-a alungat Zebul, ca să nu mai locuiască Sichem.
A doua zi a ieşit poporul la câmp şi au spus despre acestea lui Abimelec.
Iar acesta şi-a luat poporul său şi l-a împărţit în trei cete şi l-a pus la pândă în câmp. Şi văzând că a ieşit popor din cetate, s-a ridicat asupra acelora şi i-a ucis.
Pe când Abimelec şi cetele ce erau cu dânsul s-au apropiat şi s-au oprit la porţile cetăţii, celelalte două cete, tăbărând asupra tuturor celor ce erau În câmp, i-au ucis.
Şi s-a luptat Abimelec cu cetatea toată ziua aceea, a luat cetatea, a ucis poporul care era în ea şi a dărâmat cetatea şi a presărat locul ei cu sare.
Auzind de acestea, toţi acei ce erau în turnul Sichemului s-au dus în turnul capiştei lui Baal-Berit.
Dar i s-a spus lui Abimelec că s-au adunat acolo toţi cei ce fuseseră în turnul Sichemului.
Atunci Abimelec s-a dus în muntele Ţalmon, el şi tot poporul ce era eu dânsul; a luat Abimelec cu sine topoare şi a tăiat lemne din pădure şi le-a pus pe umăr şi a zis către popor: "Aţi văzut ce am făcut eu? Faceţi repede şi voi ceea ce am făcut eu!"
Şi a tăiat fiecare din popor lemne şi s-au dus toţi cu Abimelec şi le-au pus sub turn şi au aprins cu ele turnul; şi au murit toţi cei ce erau în turnul Sichemului, aproape o mie de bărbaţi şi de femei.
După aceea s-a dus Abimelec la Teveţ şi a împresurat Teveţul şi l-a luat.
Şi era în mijlocul cetăţii un turn întărit şi au fugit acolo toţi bărbaţii şi femeile şi toţi oamenii din cetate; şi l-au încuiat şi s-au suit pe acoperişul turnului.
Abimelec însă a venit la turn şi l-a împresurat şi s-a apropiat de uşa turnului ca să-i dea foc.
Atunci o femeie a aruncat o bucată de piatră de râşniţă în capul lui Abimelec şi i-a spart capul.
Abimelec a chemat îndată un tânăr, care era purtătorul de arme al său, şi i-a zis: "Scoate-ţi sabia şi mă ucide, ca să nu zică despre mine: A fost ucis de o femeie". Şi l-a străpuns tânărul acela şi a murit.
Când au văzut Israeliţii că a murit Abimelec, s-a dus fiecare la locul său.
Aşa a plătit Dumnezeu lui Abimelec, pentru nelegiuirea pe care el o făptuise faţă de tatăl său, ucigând pe cei şaptezeci de fraţi ai săi.

Şi toate nelegiuirile locuitorilor Sichemului le-a întors Dumnezeu asupra capului lor. Şi aşa i-a ajuns blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubaal. 


Cand e vorba copaci, trebuie sa facem o mica distinctie, caci cei care fac poame, fructe comestibile, ii numim pomi, in timp ce altii fac doar umbra sau nici macar atat! 
Asadar intelegem ca aici e vorba de copaci, in general 

În cultura şi religia ebraică, copacul joacă un rol deosebit de important,  avand simboluri aparte! 

- Istoria omenirii începe cu un pom - cel al cunoştinţei binelui şi al răului, care a pricinuit caderea primilor oameni (Fac. 2, 9; 16-17). 
- Stejarul de la Mamvri este locul in care Patriarhul Avraam a primit descoperirea Sfintei Treimi (Fac. 18, 1-16)!
- Apoi, rugul (tufişul) aprins al lui Moise (Ieş. 3, 1-4), toiagul lui Aaron (Num. 17, 1-11), Chivotului Legii (I Regi 5, 6-10), precum şi Templului din Ierusalim (II Paral. 3-4), toate au vana copacului.

Incepând cu Adam si copacul cunostintei binelui si a rauluipana la lemnul crucii, pe care a fost rastignit trupul Lui Hristos, genealogia Mântuitorului are o legatura mistica cu lemnul

Dintre toti copacii pomeniti in Scriptura,
Maslinul, Smochinul si Vita de Vie, sunt socotiti nu doar roditori ci si profetici, mesianici!

In fabula, copacii  au mers mai intai la Maslin si i-au propus sa domneasca peste ei! 

Iar măslinul a zis: "Lăsa-voi eu oare grăsimea mea, cu care se cinsteşte Dumnezeu şi oamenii se mândresc şi mă voi duce să umblu prin copaci?"Măslinul („zait”)  era considerat un simbol al familiei numeroase, al frăţietăţii, al smereniei
şi al păcii! Măslinele au constituit mereu o importantă sursă de hrană. Din măsline  se obţine cel mai bun undelemn  iar undelemnul
in afara de hrana si leac (caci înmuia şi alina rănile), alimenta si opaiţele! 
Vorbind de grasimea sa, Maslinul da un mesaj profetic, caci untdelemnul simbolizeaza 
dobândirea Duhului Sfânt!
Maslinul nu vrea sa dea darul Duhului Sfant
pentru puterea lumeasca !

Atunci copacii au zis către smochin
Vino tu şi domneşte peste noi!
Dar şi smochinul a răspuns Să-mi las eu oare dulceaţa mea şi fructul meu cel bun şi să mă duc să cârmuiesc copacii?


Smochinul 
(„teena”) – e
ste cunoscut de mii de ani, fiind descoperit înainte de grâu și este si el un arbore profetic în Biblie. 
Specificitatea smochinului este aceea că produce fructe de două ori pe an, încărcându-şi permanent ramurile, atat cu fructe verzi cat şi cu fructe coapte, rămase din florescenţa anterioară!

Fiind un pom rămuros, face si multă umbră, deosebit de pretioasa într-o ţară însorită ca Israelul! 
După, cum bine se știe, Adam și Eva "s-au ascuns" sub frunze de smochin! Noul Testament ia
smochinul ca motiv al bunei rodiri, ca si al nerodirii,  poporului lui Dumnezeu! 
Simbol al belșugului, cunoașterii, vieții, al nemuririi, iluminării, al fertilității, smochinul a fost apreciat și chiar venerat dintotdeauna. Evreii considerau smochinele aducătoare de prosperitate și bunăstare de aceea apreciau foarte mult acest arbore și chiar îl venerau, fiind simbol al belşugului si al binecuvântării divine.

Smochinul fabulei nu da bucuria nici el dulceata acestei binecuvantari pentru a avea putere!

Apoi au zis copacii către viţa de vie: Vino tu de domneşte peste noi!


Viţa de vie („ghefen”) –
 este considerata un arbore caci are un trunchi, fiind unul din cei 3 arbori profetici!
După măslin şi smochin, vita de vie era planta cea mai raspandita  in Ţara Sfântă. 
Deseori, vita era lăsată să se întindă în smochin, simbolizând, în accepţiunea iudaica, viaţa  paşnică (cf. I Regi 4, 25).


Intocmai smochinului, si vita de vie da omului sansa de a alege masura, calea de mijloc, de a face deosebirea intre bine si rau!

Şi viţa de vie a zis către ei: Cum să-mi las eu mustul meu care veseleşte pe Dumnezeu şi pe oameni şi să mă duc să cârmuiesc copacii? 

Nereusind sa convinga nici unul din pomii "de vaza", copacii i-au propus atunci spinului sa-i conduca! "Vino tu şi domneşte peste noi!"

Spinul insa, in mod surprinzator, este arogant, emite pretentii si este chiar amenintator, desi nu este nici merituos, nici de folos!

Dacă voi mă puneţi cu adevărat împărat peste voi, atunci veniţi şi vă odihniţi sub umbra mea; iar de nu, atunci va ieşi foc din spini şi va arde cedrii Libanului.

O talcuire, care imi pare mai aproape de puterea mea de analiza, am gasit-o la  Sf. Nil Ascetul, care explică : 

Iar că e propriu oamenilor uşurateci, care n-au de la ei înşişi nici un folos, să ia asupra lor uşor conducerea altora, e vădit şi din experienţă. 
Căci nu s-ar îndemna cineva, care a gustat liniştea şi a început cât de cât să se ocupe cu contemplaţia, să-şi lege mintea de grijile celor trupeşti, desi având-o de la cunoştinţă şi trăgând-o spre lucrurile pământeşti, odată ce se află în cele înalte. (…) 
Şi a zis viţa: "Lăsa-voi eu oare rodul meu cel bun, pe care l-a slăvit Dumnezeu şi oamenii, ca să merg să stăpânesc peste copaci?" De asemenea n-a primit nici smochinul pentru dulceaţa lui, nici măslinul pentru uleiul lui. Mărăcinele însă, lemn neroditor şi spinos, a primit stăpânirea, o stăpânire care nu avea în ea şi nu afla nici în copacii supuşi nimic care să o facă plăcută. 
Căci pilda spune nu de copacii Raiului, ci de ai pădurii, că au lipsă de conducere. Astfel precum viţa, smochinul şi măslinul n-au primit să stăpânească peste copacii pădurii, bucurându-se mai mult de rodul lor decât de cinstea domniei, tot aşa cei ce văd în ei un rod al virtuţii şi simt folosul lui, chiar dacă îi vor sili mulţi la această domnie, nu primesc, preţuind mai mult folosul lor decât conducerea altora”

Iar mai departe, comentând morala fabulei, Sf. Nil zice: 
Iar bles­temul, pe care li l-a vestit în parabolă mărăcinele copacilor, vine şi asupra oamenilor care fac la fel cu aceia. 
Căci sau va ieşi, zice Scriptura, foc din mărăcine şi va mistui copacii pădurii, sau va ieşi din copaci şi va mistui mărăcinele!” 

Aşadar şi Iotam, cel care rosteşte fabula, poate fi identificat şi el cu spinul, în măsura în care, prin cuvântul său, el a produs „focul” care a dus la mistuirea tentativei de conducător (nelegitim) a lui Abimelec.

În fabulă, totul graviteaza în jurul spinului care îl închipuie pe Abimelec. Spinul este o plantă care nu poate produce nici macar umbra (aluzie la neputinţa de a săvârşi binele). 
De asemenea, prin sintagma „de nu, atunci va ieşi foc din spini şi va arde cedrii Libanului”, Iotam prooroceşte sfârşitul lui Abimelec (vezi Jud. 9, 16-20),  şi anunta dumva si intrasigenţa sa faţă de cei care se opun lui (omul drept simbolizat de cedru).[20]

E o învăţătură de minte fireasca şi repetabila de-a lungul istoriei, pana în zilele noastre: modelele autentice sunt date (de bunăvoie sau forţat) la o parte şi înlocuite cu surogate! In mari demnitati ajung semidocţii şi inculţii – oameni de nimic, care nu contribuie cu nimic la binele comunitatii ci, din contră, aduc dezbinare şi tiranie. 

Sf. Nil Ascetul arată că: „Celor ce sunt puşi peste oameni, felurimea năravurilor şi viclenia gândurilor le face foarte grea conducerea, şi cei ce o primesc trebuie să se pregătească pentru o luptă obositoare. Ei tre­buie să îndure fără supărare scăderile tuturor, iar datoriile neîmplinite din pricina neştiinţei să-i facă să le cunoască, cu îndelungă răbdare”
Căci „dintre toate lucrurile, cel mai ostenitor este să conduci sufletele!” [Sf. Nil Ascetul, Cuvânt ascetic]

Deşi am putea spune ca e veche "de cand lumea",  această fabulă este de o actualitate tulburatoare, chiar dezamagitor de actuala! 
Caci, personal, am avut senzatia ca ne invartim in cerc fara sa gasim iesirea spre ameliorare! 
Cea ce eu am inteles in cei 70 de ani de viata este ca cine nu invata din greseli este condamnat sa le repete!
Asta nu doar in viata personala ci si in cea colectiva!
Un popor care nu reuseste sa actioneze si ca entitate colectiva ci ramane doar o suma de indivizi... isi pierde in timp statutul de popor si devine... o gloata manipulabila!
Si astfel, firesc, nu poate veni decat ... o dictatura!
 

sâmbătă, 14 ianuarie 2023

POVESTEA LUI ABIMELEC, FIUL LUI GHEDEON


Ma gandesc sa nu las prea multa vreme si sa urmam firul povestiilor pe care le-am promis, care, toate duc la una anume, cea care este motivul pentru care vi 
l-am prezentat pe Ghedeon. (daca i-ati uitat povestea sau nu ati citit-o inca ... dati click pe numele lui!)

Cum acesta a fost tatal lui Abimelec, ca sa nu uitam cele povestite anterior, innodam firul de unde am ramas.

"Şi a avut Ghedeon şaptezeci de fii care au răsărit din coapsele lui, căci el a avut femei multe.
De asemenea, i-a născut un fiu şi concubina sa, care trăia în Sichem, şi el i-a pus numele Abimelec."

Abimelec (în ebraică: Avimeleh אֲבִימֶלֶךְ / אֲבִימָלֶךְ)  inseamna "tatăl meu, regele"!  

Ambitiile lui erau mai mari decat ii permitea statutul sau - fiind fiu al unei concubine, dreptul lui la mostenire putea fi simtitor diminuat, daca nu chiar nul! 
In plus, numarul mare al  copiilor lui Ghedeon, nu prea ii permitea sa spere mare lucru. 

Vazand ca poporul isi dorea un rege, demnitate pe care tatal sau o refuzase, Abimelec a tesut o oarecare intriga, uneltind abil, incercand sa castige increderea tribului familiei mamei sale, care traia in Sichen.

In vremea aceea Abimelec, fiul lui Ierubaal (Ghedeon), s-a dus la Sichem, la fraţii mamei sale, şi a grăit cu el Şi cu tot neamul tatălui mamei sale şi a zis:
"Şoptiţi la toţi locuitorii din Sichem: Cum e mai bine pentru voi: să domnească peste voi toţi cei şaptezeci de fii ai lui Ierubaal sau să domnească numai unul? Şi amintiţi-vă că eu sunt osul vostru şi carnea voastră!"
Şi au şoptit fraţii mamei sale din partea lui toate cuvintele acestea locuitorilor din Sichem. Şi s-a înduplecat inima acestora pentru Abimelec, căci îşi ziceau aşa: "E fratele nostru!"  
Şi i-au dat şaptezeci de sicli de argint din casa lui Baal-Berit[1]
Abimelec şi-a tocmit cu ei oameni răi şi fără căpătâi care s-au şi dus cu el!

Cu prilejul mortii lui Ghedeon, Abimelec actioneaza repede, se proclama rege în Sichem...  a venit la casa tatălui său, în Ofra, şi a ucis pe fraţii săi, pe cei şaptezeci de fii ai lui Ierubaal, pe o piatră, rămânând numai Iotamfiul cel mai mic al lui Ierubaal, pentru că s-a ascuns.
După aceea s-au adunat toţi locuitorii Sichemului şi toată casa lui Milo şi s-au dus de au pus rege pe Abimelec la stejarul cel de lângă Sichem. (Judecatori 9, 1- 6)

Abimelec i-a mǎcelǎrit, pur si simplu, pe cei 70 de frați ai săi, pentru a se proclama apoi rege al Sihemului insa, intre cei ucisi, toti... 
 pe o piatră, nu s-a numarat Iotam, care s-a ascuns si a supravietuit! 

La ceremonia învestirii sale în noua demnitate, Abimelec a adunat poporul lângă stejarul lui Avraam şi al lui Iacov (strămoşii iudeilor) de la Sichem, un fel de confirmare strabuna, însă izbucneşte un protest spontan care întrerupe serbarea, si de pe Muntele Garizim, se aude vocea tânărului Iotam care se adresează mulţimii, tinand acolo o cuvantare pe care a inceput-o cu... o fabula, Povestea copacilor  care si-au dorit un rege,  

Prin această fabulă,  Iotan dezvaluie si condamna fapta lui Abimelec. 

În scurt timp, va izbucni acolo un război civil în care Abimelec va fi ucis lovit in cap  cu o piatră de moară de catre o femeie!

Povestea este menționata in detaliu în Cartea Judecătorilor, cap 9. 

Iar dacă s-a spus acestea lui Iotam, acesta s-a dus şi a stat pe vârful muntelui Garizim şi, ridicându-şi glasul, a strigat şi a zis: "Ascultaţi-mă, locuitori ai Sichemului, şi Dumnezeu să vă asculte!

Locul unde se petrece acest eveniment este unul deosebit de important! SICHEMUL! (Jud. 9, 7)

- Sichemul  este prima aşezare menţionată în Biblie (Fac. 12, 6), locul patriarhilor Avraam, Iacob şi fiii acestuia

- La stejarul din Sichem, Avraam a ridicat un altar Domnului Dumnezeu (Fac. 12, 7). 

- Acelas lucru l-a facut şi Iacov, după ce a îngropat dumnezeii străini sub stejar. (Fac. 33, 20)! 

- După ce israeliţii au cucerit Canaanul, osemintele lui Iosif, au fost aduse din Egipt si îngropate aici (Ios. 24, 32)

-Tot aici, Iosua i-a chemat pe evrei la reînnoirea legământului cu Dumnezeu (Ios. 8, 30-35)! Inainte sa moara Iosua, bătrânii poporului dau jurământ de supunere lui Dumnezeu ... la Sichem (Ios. 24) [2]

Astfel, toate aceste adunări reprezentau o uniune de triburi grupate în jurul unui sanctuar comun, cu centrul la Sichem.[3]
Iata ce insemna Sichemul pentru izraeliti!

Revenind la cuvantarea lui Ioam, ea sta la originea ideii de a alege cateva povesti minunate din Scriptura!

Despre fabula aceasta - care m-a fermecat, m-a emotionat si mi-a tinut mintea captiva saptamani intregi - am mai scris. 
Ea nu poate fi nici povestitafara cunoasterea contextului  biblic, care o face explicita si admirabila! 

Azi insa ma opresc aici si... promit continuarea![1]  BAAL-BERIT (ebr. ba‘al berit, „Domnul legământului"). 
Zeitate canaanită din categoria Baalilor, venerată iniţial in Sihem (Judecători 8:33; 9:4); probabil identificabilă cu El-Berit (Judecători 9:46). Cucerirea Sihemului de către Iosua nu este relatată nicăieri; Sihemul a ajuns sub stăpânirea Habiru în secolul al 14-lea î.Cr. şi probabil că a fost încorporat în Israel printr-un tratat. Întâmplarea cu Abimelec (Judecători 9) ilustrează tensiunea dintre adevăraţii israeliţi şi această enclavă esenţialmente canaanită. Sihemiţii sunt numiţi „fiii lui Hamor" („măgar", Judecători 9:28), care este echivalent cu „fiii legământului", încrucât între amoriţi pentru ratificarea unui tratat era esenţială sacrificarea unui măgar. (Wiki)


[2] Pr. Ioan Sorin Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, (VII – Judecătorii. Rut), Editura Christiana, Bucureşti, 2005, p. 66.

[3] Dicţionar biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2008, p. 1200.

vineri, 13 ianuarie 2023

POVESTEA LUI GHEDEON

                             

GHEDEON

Azi am ales povestea acestui personaj biblic pe care, ortodocsii  nu il cunosc ... desi ar trebui, de vreme ce Ghedeon este in calendarul nostru, cunoscut fiind in traditia crestina ca Sfântul și Dreptul Ghedeon, si este celebrat de doua ori pe an - o data pe ziua de 26 septembrie, si a doua oara, împreună cu celelalte figuri de drepți din Vechiul Testament, în Duminica Sfinților Strămoși, duminica dinaintea Crăciunului!

Stiu, adventistii vorbesc mai mult despre el dar nu este acesta un motiv pentru care sa nu il cunoastem, sa nu-l pomenim si noi!

Povestea lui Ghedeon  prilejuieste cunoasterea unei frumoase fabule biblice!
Dar sa vedem cine a fost Ghedeon si de ce este sfant si drept!

Dupa cum spuneam intr-o postare anterioara,  stim, din cele 12 Carti Istorice ale Vechiului Testament, ca poporul lui Israel, dupa ce a ajuns in Tara Sfanta (calcand pamantul promis, sub conducerea lui Iosua Navinu au avut regi, autoritatea legata de Lege, aflandu-se in mana asa-numitilor Judecatori!

După ce au ajuns în Ţara Canaanului, deşi scăpaseră din robia egipteană, ajunsi în pământul făgăduinţeifiii lui Israel au început iarăşi să facă rele înaintea Domnului şi Domnul i-a dat în mâinile Madianiţilor sapte ani! 
In vremea aceea,  au trait foarte rau, au suferit de foame, pamantul, apa si pasunile fiind luate de oamenii lui Madian!

In acea vreme a trait acest Ghedeon, al carui nume se tâlcuieștetăietor de lemne”,  numit mai apoi și Yerubaal sau Yerubeshet, 
El a ajuns sa fie al cincilea judecător si a stat în fruntea israeliților, devenind un adevarat erou printr-o victorie ... miraculoasa,  obtinuta asupra madianiților, episod pe care il gasim în capitolele 6-9 ale Cărții Judecătorilor din Vechiul Testament.   

Povestea spune ca :
In vremea aceea israeliții fiind cuprinși de mare sărăcie, căci madianiții, sub a căror stăpânire se aflară vreme de 7 ani, numeroși ca lăcustele, veneau și le luau roada pământului și vitele! 
"Aceștia strigară către Dumnezeu cu inimile zdrobite de durere"  si Domnul i-a auzit pe ei!

In vremea aceea Ghedeon , fiul lui Abiezer, din seminţia lui Manase, locuia în Ofra, care se tâlcuiește „căprioară”, la vest de Iordan. 
Se spune ca avea trup puternic și suflet smerit. 
Era un om simplu si chiar timid, dar, arătându-se lui(...) îngerul Domnului, pe cand treiera grâul în arie, ca să-l ascundă de Madianiţi, acesta îi spuse:  
– "Du-te cu această putere pe care o ai și-l vei mântui pe Israel din mâna lui Madian! Iată, Eu te-am trimis!"
Umilindu-se cu inima, îi spuse îngerului: 
"– Pe mine, Doamne? Eu sunt cel mai tânăr în casa tatălui meu." 
Iară Domnul îi răspunse:
 – "Eu voi fi cu tine și-l vei bate pe Madian ca pe un om!" 
"Domnul este cu tine, voinicule!"

Domnul i-a mai spus lui Ghedeon sa distruga jertfelnicul lui Baal si sa ridice un jertfelnic inchinat Lui, pe care sa arda un vitel de 7 ani si el asa a facut.

Şi a făcut acolo Ghedeon un jertfelnic Domnului şi l-a numit "Iahve-Şalom". Şi se află acesta şi astăzi în Ofra lui Abiezer.
Plin de râvnă,  Ghedeon a inaltat altar si a pregătit pe dată jertfă Domnului, iar îngerul îi spuse să pună carnea și azimele pe piatra iar zeama o turnă deasupra, iar îngerul, întinzând vârful toiagului ce-l avea în mână, atinse carnea și azimele și foc ieși din piatră și le mistui pe acestea. (Jud. 6,11-22) 

Ghedeon totusi, considerandu-se nemerituos, i-a cerut lui Dumnezeu doua semne consecutive si 
contrarii, sa fie sigur ca el  era cu adevarat cel ales să elibereze Israelul:

" – Dacă Tu îl vei mântui pe Israel prin mâna mea, așa cum ai zis, iată, eu pun un maldăr de lână în arie și, dacă roua va fi numai pe maldărul de lână, iar încolo, peste tot locul, uscăciune, atunci voi ști că prin mâna mea îl voi mântui pe Israel, așa cum ai zis."

"Și sculându-se Ghedeon dis-de-dimineață și storcând lâna, roua cursă dintr-însa umplu până sus un vas de apă. "

Ca sa fie cu adevarat convins de misiunea divina, in care Domnul urma intr-adevar sa fie cu el, Ghedeon a mai cerut inca un semn:

Apoi iarăşi a zis Ghedeon către Domnul: 
"Să nu Te mânii pe mine, dacă am să mai zic o dată şi dacă am să mai fac numai o încercare cu lâna: să fie uscată numai lâna, iar peste tot locul să fie rouă".
Şi a făcut aşa Dumnezeu în noaptea aceea: a fost uscăciune numai pe lână, iar peste tot locul a fost rouă.  (Jud. 6, 36 - 40).  


Ghedeon, pentru a se lupta cu madianiții și amaleciții, a trimis soli ca  sa adune luptători din triburile israelite - Așer, Zebulon și Naftali, precum și din tribul caruia ii apartinea el, cel al lui Manase! 

Pentru a porni la luptă împotriva madianiților, Dumnezeu îi ceru lui Ghedeon să nu ia cu sine multi ostași: 
"– Ca să nu se mândrească Israel înaintea Mea și să nu zică: Mâna mea m-a izbăvit!" 

Dar oastea pe care o adunase Ghedeon era pentru Dumnezeu (Yahve) mult prea numeroasa („E prea mult popor cu tine”) ceea ce ar fi putut sa-i faca pe izraeliti si creada ca in numarul lor va sta victoria si nu in ajutorul lui Dumnezeu care, de fapt, ii va salva 

Armata lui Ghedeon a fost sensibil diminuata de DOMNUL asa ca, din toata oastea adunata Ghedeon, care initial era de 22 000 de oameni, dupa trei  "reduceri" impuse de Dumnezeu, au rămas cu Ghedeon doar 300 de luptători. (Judecători 7:4-7). 

Dumnezeu i-a poruncit lui Ghedeon să spioneze pe timpul noptii tabara dusmana. Astfel, apropiindu-se de tabara madianitilor, Ghedeon a auzit un madianit povestind altuia un vis pe care tocmai il visase:

"Am visat parcă o pâine rotundă de orz, ce se rostogolea prin tabăra madianită şi, ajungând la un cort, a izbit în el aşa de tare, încât el a căzut, s-a răsturnat şi s-a desfăcut".
Celălalt i-a răspuns: "Aceasta nu este alta decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioaş israelitul; Dumnezeu a dat în mâna lui pe Madianiţi şi toată tabăra". Auzind povestirea visului şi tălmăcirea lui, Ghedeon s-a închinat Domnului şi s-a întors în tabăra israelită, zicând: "Sculaţi! Domnul a dat tabăra Madianiţilor în mâinile noastre".


Ghedeon s-a intors în tabăra israelită și a împărțit oamenilor săi câte o trâmbiță și câte o oală cu o făclie. Împărțiți în trei unități, Ghedeon și cei trei sute de israeliți au asaltat tabăra madianiților suflând din trâmbițe, spargând oalele și aprinzând făcliile. 

Madianiții, crezând că au de-a face cu o oaste mare, au luat-o la fugă. (Judecători, 7:17-22)


Sub conducerea lui Iahve (Dumnezeu), poporul a renăscut şi a devenit un organism unitar, solidar şi conştient că trebuie să se supună chemării lui Dumnezeu si sa actioneze, . 
Si evreii au renascut, devenind „sabia Domnului şi a lui Ghedeon
îndreptată spre cei care le refuzau dreptul la a exista. 
El și cei trei sute de oșteni ai săi i-au urmărit pe regii madianiți Zevah și Tzalmuna! 

In aceasta campanie, Ghedeon le-a cerut locuitorilor din Sukot și Peniel sa le dea pâine oștenilor săi. 
Iar căpeteniile din Sucot au răspuns: "Dar este oare mâna lui Zebah şi Ţalmuna în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oştirii tale?"

Atunci Ghedeon a zis: "Când va da Domnul pe Zebah şi pe Ţalmuna în mâna mea, am să scarpin trupul vostru cu spinii pustiului şi cu mărăcini".

După aceea s-a dus el la Penuel şi a spus la fel locuitorilor lui; dar locuitorii din Penuel i-au răspuns la fel cum răspunseseră şi cei din Sucot. Şi a zis el şi locuitorilor din Penuel: "Dacă mă voi întoarce biruitor, am să dărâm turnul acesta".

De aceea, după ce i-a prins pe cei doi regi madianiți, pe Zebah și pe Țalmuna, Ghedeon i-a dus pe aceștia dinaintea celor 77 de căpetenii și bătrâni ai Sucotului, si zise către dânșii: 

"– Iată Zebah și Țalmuna, din pricina cărora ați râs de mine și mi-ați zis: Au doară mâna lui Zebah și Țalmuna e în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi celor obosiți?" 

Ghedeon i-a pedepsit pe oamenii din Sukot și a dărâmat si turnul din Penuel, ucigând  toti oamenii din cetate. Apoi a poruncit fiului său mai mare, Yeter, să-i execute pe regii captivi, care i-au omărât frații. Dar acesta, fiind tânăr, nu a îndrăznit,  asa ca Ghedeon însuși i-a omorât (Jud. 8:19-21)

In Judecători, cap. 6-9,  este scrisa intreaga poveste! 

Dupa ce poporul lui Israel ajunsese sa trăiasca, din pricina madianitilor, in peşteri şi in crăpăturile pamantului, îndurand lipsuri şi foamete, neavand mijloace materiale de supravieţuire, cu doar 300 de viteji, complet neinstruiţi militar, Ghedeon s-a întors împotriva opresorilor madianiti! 
Dar de invins nu ei au invins, nici Ghedeon ci Dumnezeu, căci se spune că Iahve a întors săbiile madianiţilor împotriva lor înşişi

Evreii au dobândit atunci o victorie uriaşă, câştigand un teren care le era absolut necesar, unde puteau să faca agricultura şi să-si crească vitele.
Euforia victoriei... i-a tulburat si izraelitii s-au gandit prima oara ca era momentul sa-si aiba si ei un rege . 

Văzând biruința lui Ghedeon, israeliții ziseră către dânsul: 

– "Domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău, pentru că ne-ai izbăvit din mâinile madianiților!" 

Iar Ghedeon le-a zis: "Nici eu nu voi domni peste voi, nici fiul meu nu va domni peste voi, ci Domnul să domnească peste voi!

Ghedeon, constient ca fara Dumnezeu nimic nu s-ar fi intamplat, gaseste cererea poporului absurda. 
Dar totusi le cere ceva: "am să vă rog şi eu un lucru, a adăugat Ghedeon, să-mi dea fiecare din voi câte un cercel din prăzile voastre; căci vrăjmaşii aveau mulţi cercei de aur, pentru că erau Ismaeliţi".
Ei au zis: "Îţi vom da"
Şi au întins o manta şi au aruncat acolo fiecare câte un cercel din prada sa. Şi greutatea cerceilor de aur pe care i-a cerut el a fost o mie şapte sute de sicli de aur, afară de verigi, de nasturi şi de hainele de purpură de pe cei doi regi ai madianiţilor şi afară de lanţurile lor de aur care erau la gâtul cămilelor lor."
Din acestea a făcut Ghedeon un efod şi l-a pus în cetatea sa, în Ofra; şi a fost aceasta pricină de păcat pentru tot Israelul şi cursă pentru Ghedeon şi pentru toată casa lui." 

Efodul era o tunica purtata de preotii evrei, cea a marelui preot, fiind foarte impodobita. P
oporul, Ghedeon si casa lui au cazut in ispita din pricina acelui  Efod !
Asezat in casa lui, ca amintire a victoriei asupra madianitilor si a minunatului ajutor al lui Dumnezeu, el a devenit loc si obiect de inchinaciune, precum faceau paganii care se inchinau la idoli! Acesta a fost pacatul lui Ghedeon si al familiei sale!

"Ghedeon fu judecător al israeliților vreme de 40 de ani. 
Având 72 de fii și ajungând la adânci bătrâneți, se mută la odihna cea de Sus, fiind înmormântat în satul său, Ofra.

Insa, evreii si-au dorit sa aiba musai si ei un rege, un imparat, in fine, un conducator puternic, asa cum aveau toate popoarele vecine!
Dumnezeu a ingaduit, in final, ca si poporul Sau sa aiba un rege - desi stia bine ca asta insemna inceputul departarii izraelitilor de EL, caci, pana atunci ei Il aveau conducator pe Domnul Dumnezeu!

Precum va demonstra istoria, regii lor au condus poporul din rau in mai rau, fiecare in parte fiind "mai rau decât toți părinții săi”!
Si au fost "mai rai" nu doar pentru ca au fost cruzi ori fiindca si-au subjugat supusii, ci, mai ales, pentru ca s-au indepartat de 
Dumnezeu 
si de Lege  - si-au luat femei pagane carei-au facut sa cocheteze sau chiar sa-si insuseasca idolatria, uitand ei insisi de credinta, fiind un exemplu rau pentru poporul care s-a racit si el de comuniunea cu "Dumnezeul lui Avraam"! 

Desigur, Dumnezeu nu i-a abandonat! Cand lucrurile mergeau foarte prost si poporul striga catre El cu inima franta, Domnul ii auzea si se indura de ei, dandu-le o mana de ajutor!

Asezarea lui Ghedeon in Sinaxar are un rost.
Biblia, dincolo de a fi o... "istorie", ne transmite o multime de mesaje: ne vorbeste despre ascultare, smerenie, moralitate, intelepciune, prietenie, tradare, invidie, mila... pacate si victorii, toate bunele si relele de care omul este in stare!

Ghedeon este privit ca un sfânt de bisericile creștine ortodoxe si este comemorat - cum spuneam la inceput - la 26 septembrie si în duminica dinainte de Crăciun. El a ramas un erou, desi Scriptura spune ca a avut pricina de pacat.

Figura lui Ghedeon este evocată mai ales în legatura cu Miracolul  Lânii udate cu rouă (Lâna înrourată sau Ploaia pe lână),  vazut ca o alegorie a impregnārii Sfintei Fecioare Maria de către Sfântul Duh. 

Acest motiv este pomenit atât de  Chiril al Ierusalimului (313-386), de Sfântul Ambrozie (c. 340-397) cat si de Procopius din Gaza (c.465-c.529)!
Ioan Damaschinul spunea: Ploaia de pe lână (...) preînchipuie pe Fecioara și Născătoarea de Dumnezeu”! 

Mai exista si o alta talcuire, a lui Origen, pentru care lâna ar simboliza poporul lui Israel, care mai întâi s-a imbibat de har, dar apoi l-a pierdut. 
Pământul, care e udat mai apoi cu rouă, ar reprezenta neamurile păgâne care au dobândit apoi bunurile spirituale, de care nu avuseseră parte până atunci.

Martirologia romanǎ de rit latin l-a comparat pe Gideon cu Iisus, Iisus a mântuit omenirea, precum Gideon a salvat poporul său din mâinile madianiților. 

În secolul al XV-lea, lâna lui Ghedeon a devenit simbolul Ordinului Lânii de Aur, în locul Lânii de Aur din mitul păgân grecesc al lui Iason!

Pentru noi, creștinii ortodocși, troparul Născătoarei de Dumnezeu, pe glasul al 6-lea, de vineri, de la vecernie, și sâmbătă, la utrenie, spune: ,,Mai înainte a spus Ghedeon zămislirea și David a tâlcuit nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu; că S-a pogorât ca ploaia pe lână Cuvântul în pântecele tău și ai odrăslit fără de sămânță, pământule sfinte, lumii mântuire, pe Hristos Dumnezeul nostru, ceea ce ești plină de har”. 

Povestea lui Ghedeon a fost si subiect de scindare si disputa, fiind folositǎ în Reforma Protestantă, în polemica împotriva clerului catolic. Poate de aceea noi nu prea ne omoram sa o spunem !

Şi a avut Ghedeon şaptezeci de fii care au răsărit din coapsele lui, căci el a avut femei multe.
De asemenea i-a născut un fiu şi concubina sa care trăia în Sichem şi el i-a pus numele Abimelec.

Dar Abimelec... are si el o  poveste si povestea lui ... o fabula, cea  copacilor !Am consultat :

Biblia , Cartea Judecatori 
articole din Ziarul Lumina
Sinaxarul zilei de 26 Septembrie
Wikipedia

marți, 10 ianuarie 2023

Din ciclul: POVESTI ALE VECHIULUI TESTAMENT - SAMSON SI DUHUL SFANT


Unele texte din Vechiul Testament surprind
adesea fie prin brutalitate, fie prin imoralitatea afişata, uneori parca neincriminata. 
Azi multi se impiedica de astfel de fragmente.
Traim vremuri in care empatia fata de animale, altadata vazute ca o sursa de hrana, este azi mai mare decat cea fata de semeni, cand afirmarea femeii a deviat in imitarea greselilor barbatilor! 

In urma unei discutii amicale, fara nici o clasificare prealabila, ma gandesc sa incep acest ciclu - o noua abordare a teologiei pe acest blog - cu povestea lui Samsonpe care, in linii mari, ar trebui sa o stie toata lumea. 
Ea se gaseste in Cartea Judecatori si chiar merita citita cu atentie! Macar ca o chestie de Pe scurt: 

După moartea lui Moise, robul Domnului, a grăit Domnul cu Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, şi a zis:
"Moise, robul Meu, a murit. Scoală dar şi treci Iordanul tu şi tot poporul acesta, în ţara pe care o voi da fiilor lui Israel.
Tot locul pe care vor călca tălpile picioarelor voastre, îl voi da vouă, cum am spus lui Moise..."
(Cartea lui Iosua Navi)

Iosua, a murit la o sută zece ani, "iar fiii lui Israel au început a face rele înaintea ochilor Domnului" ... Au părăsit pe Domnul şi au început a se închina lui Baal şi Astartelor."

14. De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel şi l-a dat în mâinile jefuitorilor care i-au jefuit; i-a dat în mâinile vrăjmaşilor dimprejurul lor şi n-au mai putut să se împotrivească vrăjmaşilor lor.

Dar  Domnul le-a dat  judecători care i-au izbăvit din mâinile jefuitorilor lor.

Samson a fost un astfel de judecător ales al Domnului spre a scapa poporul Sau de sub dominatia filistenilor, fiind înzestrat cu puteri supranaturale. 

Ispitit de o femeie filisteana, pe nume Dalila, el ii împărtășește acesteia taina puterii sale, care se afla în părul lui, care nu fusese tuns niciodata. 

In timp ce dormea, Dalila ii taie părul lui Samson si il preda soldatilor filisteni, care il aresteaza si ii scot ochii, lasandu-l fara vedere

In timpul arestarii sale, parul insa ii creste si Samson, invocandu-L pentru ultima oara pe Dumnezeu, 
"Doamne Dumnezeule, adu-ţi aminte de mine şi întăreşte-mă încă o dată, o, Dumnezeule, ca printr-o singură lovitură să mă răzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei !" (Judecatori 16,28)
Astfel isi recapata puterile si se răzbuna, dărâmând pilaștrii templului filistean, în interiorul căruia petreceau 3000 de oameni, omorându-i pe toți,  pierind si el insusi sub dărâmături! 

In  Judecători 16, 1,  aflam urmatoarele: „Venind însă odată Samson la Gaza, a văzut acolo o femeie desfrânată şi a intrat la ea“.

Pentru noi, astăzi, gestul lui Samson de a frecventa o prostituată este de nealaturat credintei in Dumnezeu. Despre Dalila nu ni se spune ca era "o desfrânată" dar acest lucru este subânțeles!

Astfel nu putem sa nu ne intrebam cum se face ca un om, peste care S-a pogorât Duhul lui Dumnezeu, nu are pic de morala
Povestitorul biblic pare sa nu aibe o parere - nu-l condamnă şi nici nu comenteaza fapta sa ca fiind un păcat ci se multumeste doar cu relatarea. 

Mai aflam ca puterea lui Samson, care îi venea de la Dumnezeu, nu l-a părăsit (v. 9, 12, 14), si asta fara sa se vorbeasca despre pocainta! 

Sedus de farmecele ei, Samson ii mărturiseşte Dalilei că doar  tunderea părului îi poate slăbi forţa, dezvaluindu-si astfel taina.

In final, fără să se menţioneze vreo pocăinţă sau vreo transformare interioară a judecatorului Samson, Dumnezeu il va asculta ca şi mai înainte (v. 28), rdandu-i ocazia sa se razbune, daramand templul si ucigand mulţi filisteni. 

TEXTUL BIBLIC CERE INSA  ATENTIE MAXIMA!

Fără îndoială, citind cu atentie, observam ca puterea lui Samson este socotita, ca fiind în legătură cu pogorârea Duhului, fara nici o legatura cu moralitatea sa!

Încă de la început, lucrarea sa de judecător, de lider carismatic şi izbăvitor faţă de opresiunile străinilor, înseamnă împărtăşirea de Duhul lui Dumnezeu: „Şi a început Duhul Domnului să lucreze prin el în tabăra lui Dan“ (Judecători 13, 25). 

Fiecare faptă de eroism este justificata prin primirea Duhului:

1- Când s-a întâlnit cu un leu pe drum, aflam ca „S-a coborât peste el Duhul Domnului şi el a sfâşiat leul ca pe un ied; şi nu avea nimic în mână“ (14, 6). 
2 - Cand Samson, in timpul petrecerii de nunta, lanseaza o intrecere pentru dezlegarea unei ghicitori, fiind ispitit si tradat de femeia sa cu explicaţia ghicitorii, ni se spune ca „S-a coborât peste el Duhul Domnului şi s-a dus în Ascalon şi, ucigând acolo treizeci de oameni, a dezbrăcat de pe ei hainele şi a dat rândurile de haine celor ce au ghicit ghicitoarea sa“ (14, 19). 
3 - În fine, cu puţin timp înainte de întâmplarea din Gaza, fiind legat la peştera Etam de iudei, a fost predat vrăjmaşilor filisteni în localitatea Lehi, legat fedeleş si „Atunci S-a coborât peste el Duhul Domnului şi funiile care erau peste mâinile lui s-au făcut ca nişte câlţi arşi de foc şi au căzut legăturile de pe mâinile lui“ (Judecători 15, 14).

Este evident că toate ispravile 
lui Samson sunt manifestări directe ale pogorârii Duhului lui Dumnezeu. 

De altfel, şi ceilalţi judecători sunt investiţi ca conducători tot prin pogorârea Duhului: 
Otniel - lupta împotriva lui Cuşan Rişataim (Judecători 3, 8); Ghedeon - lupta împotriva madianiţilor şi a amaleciţilor (6, 34); Ieftae - împotriva amoniţilor (11, 29). 
Acelaşi lucru se va întâmpla şi în cazul regilor, de exemplu Saul (1 Regi 10, 6.9-10) sau David (16, 13).

Putem banui 
oare ca in Scriptura exista o toleranta fata de pacat 
Cum sa ne explicam faptul ca un om, peste care S-a pogorât Duhul lui Dumnezeu, este imoral, iar Dumnezeu il asculta si il ajuta totusi în continuare ca şi cum nimic nu s-a întâmplat?

Daca ne gandim la Noului Testament, fapta din Judecători 16, 1 este condamnată aspru de Mântuitorul Hristos, care, comentând Decalogul, în care era interzis adulterul, spune:
Aţi auzit că s-a zis celor de demult: «Să nu săvârşeşti adulter». Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă“ (Matei 5, 27-29).

Canonic vorbind, atâta vreme cât cartea Judecătorilor se află în Sfânta Scriptură după Pentateuh,  înseamna că judecarea teologică a faptelor de aici se poate face in baza Legeii si Legea interzicea orice  legătura cu străinii (Ieşire 34, 15-16), precum şi prostituţia (Levitic 19, 29; cf. Numeri 25, 1 şi urm.)!

Asadar cum putem explica lipsa de reacţie a autorului biblic în cazul lui Samson,  lipsa pocăinţei acestuia, ori lipsa pedepsei?! 

TREBUIE SA AVEM IN VEDERE  ca relatările din Vechiul Testament păstrează concepţii morale mai vechi. 
Pe atunci, frecventarea unei prostituate nu constituia totusi o chestiune aşa de importantă, ca mai târziu. 
Sa nu uitam ca se punea puţin preţ pe viaţa unei femei (a se vedea episodul şocant cu crima din Ghibeea din Judecători 19!). 

Morala avea sa evolueze în timp, culminând cu moralitatea Noului Testament

Dar, daca moralitatea era precara, oare mai poate fi socotit 
textul biblic ca o revelaţie dumnezeiască?

Doar o atenta analiza ne va permite sa gasim raspunsul, acele nuante menite sa ne domoleasca dubiile!

Biblia nu are nici un cuvant in plus, nici unul in minus! 

Privind atent textul, istoria lui Samson este împărţită în două: 
1 - ridicarea la rangul de judecător (cap. 13-15) şi 
2 - decăderea sa (cap. 16 ), care are legatura durecta cu renunţarea la votul de nazireu*: (legătura cu o femeie desfrânată (Judecători 16, 1-4; cf. Numeri 6, 8) şi taierea părului (Numeri, 16, 4-22; cf. Numeri 6, 5) il descalifica!)

*Nazireu vine de la cuvântul ebraic nazir, care înseamnă „consacrat” sau „pus deoparte”. 
Nazireul este „sfântul Domnului” (Numeri 6,8) și trebuie să se păzească de orice necurăție rituală.

Prescripțiile Legii, pe care acesta le urmează, corespund celor respectate de Marele Preot și de preoți în cult, după cum este descris în Levitic și în Ezechiel. Asumarea acestui vot ascetic cerea ca bărbatul (în perioada elenistică, și femeia care își asuma această rânduială) să respecte următoarele:

  • să se înfrâneze de la vin, oțet (care era făcut din vin), struguri, stafide și orice băutură alcoolică;
  • să se abțină de la tăierea părului și a bărbii;
  • să evite contactul cu cadavrele, chiar și a celor a unui membru al familiei (caci, potrivit Legii iudaice, orice trup mort era considerat necurat).

Acest vot se făcea de obicei pentru o perioadă fixă de timp—30, 90 sau chiar 100 zile. La începerea perioadei nazireatului, omul aducea ca jertfă un miel, o oaie, un berbec și coș cu pâine și turte. În unele cazuri, unul din părinți făcea acest vot pe seama fiului său, vot pe care copilul trebuia să-l respecte întreaga viață.

Analizând scrupulos capitolul 16, putem remarca că naratorul biblic nu mai pomeneste nimic despre pogorârea Duhului, ca în capitolele anterioare. Această.... "tăcere" este întâmplătoare. 

Chiar daca efectul primirii Duhului, adica puterea sa neobişnuită,  a rămas (caci Samson a reusit sa mearga cu porţile cetăţii în cârcă de la Gaza la Hebron, adica vreo 65 km!!!),  despre Dumnezeu nu ni se mai spune nimic! 

Desi povestitorul nu comentează, noi mai putem remarca si o alta "omisiune" -  aceea a oricarei referii la funcţia de judecător a lui Samson (Judecători 15, 20)! 

Samson, prins in pacat, se însingurează tot mai mult şi se comportă haotic. 
El fusese anume ales ca sa fie izbăvitor al poporului lui Dumnezeu din mana filistenilor, dar, antrenat mai degrabă în dispute personale, 
Samson acţionează corect doar în măsura în care  reuseste sa slăbeasca dominaţia militară a Filistenilor, ucigând mulţi bărbaţi, insa greseste fatal, lasandu-se sedus de femeile filistenilor.

Istoria lui Samson este totusi istoria unui esec
depăşit prin pocăinţa, chiar daca nu se pomeneste in cuvinte despre ea!

Trebuie luat in consideratie ca, la vremea aceea, filistenii aveau o cultură mult superioară celei a  israeliţilor ! 
Ei prelucrau deja fierul - cf. 1 Regi 13, 19-22), moşteniseră garnizoanele egiptenilor din zona Gaza, stabilind, evident, şi contacte culturale si economice cu Egiptul. 
Până la ridicarea monarhiei, odată cu Saul, israeliţii au fost efectiv sub o dubla dominaţie filisteană - militară si culturală !

Samson fraternizează cu cei care îi oprimau poporul, desi misiunea lui era alta, fiind sedus, cu siguranta, nu doar de femeile filistene, ci şi de cultura opresorilor! 

Textul nu tine sa ne explice totul. Biblia are un parcurs logic, in etape, sugerand o seama de lucruri... Dacă suntem atenţi si dorim sa intelegem, ceea ce ni se comunica este suficient pentru a ne potoli nedumeririle. 

Deşi captiv propriei sale alegeri de viata, neînvăţând nimic din trădările anterioare (ex. femeia din Timna care seamănă izbitor cu Dalila), Samson va fi totusi ascultat de Dumnezeu pentru ca şi cel mai păcătos om are acces la rugăciune! 

Cat priveste rolul său de judecător al Israelului... pentru asta este evident prea târziu!

Arhiereul Daniil Stoenescu, intr-un articol publicat in Ziarul Lumina acum cativa ani, vede in istoria lui Samson intalnirea celor doua coordonate spirituale
- Verticala Prezentului si 
- Orizontala Atotprezentei lui Dumnezeu
dandu-ne astfel un raspuns legat de pacat! 
Textul este minunat!

"Judecătorul Samson îşi potenţează Verticala Prezentului prin harul lui Dumnezeu, de care a fost dăruit şi înzestrat cu putere fizică, dar el îşi pierde parţial Verticala Prezentului, care i se dărâmă prin păcatul cu Dalila şi tăierea celor şapte şuviţe. 

Verticala Prezentului lui Samson se reclădeşte şi se restaurează prin sfărâmarea celor doi stâlpi ai casei filistenilor, în urma rugăciunii din ceasul morţii lui, precum s-a întâmplat mai târziu si cu tâlharul de pe cruce.

Revelaţia din Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, a Vechiului şi a Noului Testament, este traversată, de la cel dintâi cuvânt din Facere până la cel din urmă cuvânt din Apocalipsă, de Orizontala Atotprezenţei lui Dumnezeu. 

Pe această Orizontală a Atotprezenţei divine se ridică, din când în când şi din vreme în vreme, Verticala Prezentului, prin toate treptele, pragurile sau etapele Revelaţiei dumnezeieşti, prin drepţi, patriarhi, regi, profeţi, prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Evanghelişti! 

(Ziarul LUMINA: Verticala Prezentului şi Orizontala Atotprezenţei - 23 iunie 2019)

Asadar, stradaniile noastre, sub grija lui Dumnezeu, se inscriu mereu in Planul Divin pe care noi, mici fiind, nu reusim sa-l vedem in ansamblu!