luni, 26 august 2019

VAI... NOUA!

Iertare!

Vacanta si niste probleme tehnice, legate de conectarea la internet, m-au tinut departe de blogul acesta! 


Trebuie sa marturisesc ca exercitiul acesta spiritual mi-a lipsit cu adevarat!

Desi copiii mai au inca o saptamana de vacanta, incerc sa innod firul meditatiilor mele zilnice inca de azi... sper sa ma ajute si tehnica, care in ultima vreme s-a dovedit a-mi fi oarecum impotriva!

Pentru azi... un fragment din capitolul 23 al  Evangheliei dupa Matei!

Intreg capitolul este in fapt o punere in garda, o avertizare, transmisa tuturor celor cu capacitatea de a auzi si a intelege desi, la prima vedere,  pare a fi o mustrare adresata exclusiv fariseilor!

Discursul Mantuitorului a început cu primele 12 versete, unde arata faptul ca răul esential al fariseului este acela de a fi ipocrit. Ipocritul este cel care una spune dar alta face, un vorbitor și nu un faptuitor al cuvântului… 
Si tocmai discrepanta intre cele spuse si cele facute face din orice om un mincinos!

După ce, în primele 12 versete, Mantuitorul aduce aceasta acuzatie fariseilor, in cele ce urmeaza expune un adevarat rechizitoriu, alcătuit din șapte vai-uri, plus unul, ultim, care pune concluzia, condamnarea!


Vai-urile, ca si rechizitoriu, contin acuzațiile, condamnarea rămâne, până la sfârșit, in suspans …  pentru ca sa o aflam in final, unde al 8-lea Vai precizeaza:


29. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor,
30. Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
31. Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
32. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
33. Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
34. De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate,
35. Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.
36. Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam.
37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.
38. Iată, casa voastră vi se lasă pustie;
39. Căci vă zic vouă: De acum nu Mă veţi mai vedea, până când nu veţi zice: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului.


Cele 8 VAI-uri, cuprinse in capitolul 23, sunt tot atatea avertismente cu privire la raul adus  omenirii , in ansamblul ei, de ipocrizie!


Nu poti fi iubitor de Dumnezeu daca doar mimezi credinta, daca restrangi invatatura lui Dumnezeu la tot felul de cutume si supersitii, implinind exclusiv forma, eludand insa fondul  ei, care este IUBIREA!


„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Pentru că închideți Împărăția cerurilor înaintea oamenilor; voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și, dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al gheenei, de două ori mai mult decât voi. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceți: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Nebuni și orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Ziceți iar: Cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este vinovat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este vinovat. Nebuni și orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cel ce se jură pe altar se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu se jură pe el și pe Cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe Cel ce șade pe el.”

MATEI 23, 13-22
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu