vineri, 1 aprilie 2022

MIJLOCUL POSTULUI MARE


Ne aflam la finalul celei de-a patra săptămâni din post, numită  Săptămâna din mijlocul Sfântului şi Marelui Post”. 

Fiind în săptămâna ce urmează Duminicii Sfintei Cruci, tema principală este cinstirea „lemnului de viaţă dătător” pe care trebuie să-l avem înainte pentru a ne învrednici să vedem Sfintele Pătimiri ale Domnului şi slăvita Lui Înviere.
Si o cinstim toată săptămâna din mijlocul postului, pentru că în ea vedem semnul mântuirii noastre;  „semn de bucurie”, „sceptrul cel dumnezeiesc al Împăratului” şi „lemnul cel preacinstit”, care, la „înjumătăţirea postului”,  ne cheamă să lepădăm păcatul şi să aşteptăm „limanul mântuirii, adică vremea Pătimirii Domnului, cea de bunăvoie”.
Ea este „izvorul virtuţilor pe care trebuie să ne sârguim să le practicăm” pentru a ajunge în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului.

Nu este întâmplător îndemnul cântărilor „să ne închinăm lemnului ce s-a arătat mijlocitor vieţii noastre, Crucii lui Hristos, Dumnezeul nostru, prin Care s-a rănit moartea şi ni s-a dăruit învierea”.  
„Preacinstita Cruce sfinţeşte vremea postului”, adică timpul de asceză ce ne-a rămas să-l parcurgem „cu umilinţă” până la Săptămâna Mare; când vom vedea că „trei cruci a înfipt Pilat pe Golgota: două tâlharilor, şi una Dătătorului de viaţă”, prin care „temeliile morţii s-au clătinat” şi noi am dobândit mântuirea.

Crucea este cinstită în mijlocul Postului Mare pentru a ne arăta că drumul desăvârşirii noastre duhovniceşti are ca obiectiv să ajungem în Vinerea Mare când Hristos S-a răstignit pentru mântuirea noastră. Adică, în ziua când „Stăpânul făpturii şi Domnul Slavei pe Cruce a fost pironit şi în coastă a fost împuns, fiere şi oţet a gustat”, fiind încununat cu „cunună de spini”, „Cel ce acoperă cerul cu nori”, iar „cu haină de ocară a fost îmbrăcat şi peste obraz a fost lovit cu mână de ţărână, Cel ce a zidit pe om cu mâna; pe spate a fost bătut, Cel ce îmbracă cerul cu nori; scuipări şi biciuiri a luat, ocări şi palme, şi toate le-a răbdat” pentru noi, „ca să mântuiască lumea de înşelăciune, ca un milostiv”.

În această săptămână Crucea  ne aminteste că ea este Pomul vieţii prin care am fost izbăviţi din moartea păcatului adusă de căderea lui Adam. Prin lemnul Crucii am dobândit Raiul pierdut de Adam. Acum, în timpul postului, vindecăm păcatul nepostirii şi neascultării lui Adam prin postire şi ascultare faţă de Dumnezeu.

Sfinţii Părinţi aseamănă Crucea cu Pomul vieții şi tot ei sunt cei care au aşezat cinstirea ei în Duminica a treia din post şi în săptămâna care-i urmează. Ei spun că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieţii, tot aşa în mijlocul Postului Mare este cinstită Sfânta Cruce, numită şi Pomul vieţii.

Sfânta Cruce; ca Pom al vieţii; ne aminteşte, acum la jumătatea postului, atât de bucuria lui Adam din Rai, cât și de pierderea acestei bucurii în urma păcatului neascultării şi nepostirii.

Sinaxarul din Duminica a treia din Postul Mare ne spune că cinstirea Crucii „în săptămâna de la mijlocul postului celui de patruzeci de zile” a fost făcută după exemplul lui Moise, care a îndulcit izvorul când a pus lemnul în mijlocul lui. La fel, Dumnezeu, „prin lemnul cel de viaţă făcător al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, îndulceşte amărăciunea postului celui de patruzeci de zile şi ne mângâie pe noi care trăim ca în pustie până ce ne va duce, prin învierea Lui, la Ierusalimul cel de sus”.

Prin post suntem transpuşi în starea sihaştrilor care se nevoiesc în pustie. 
Asumându-ne Crucea în viaţa noastră mergem cu ea către Săptămâna Mare şi Înviere. Pentru că Hristos prin „lemnul Crucii a stins văpaia păcatului” şi ne-a „izbăvit din mâna potrivnicului”. 
De aceea, astăzi, cerem lui Hristos să ne învrednicească să vedem Sfintele Sale Pătimiri care au „izvorât nepătimire tuturor oamenilor” şi mărturisim că prin Învierea Sa ne-a înălţat „pe noi cei căzuţi în moarte”, împăcându-ne cu Părintele Său, vărsându-Și sângele pentru noi.

Crucea este „puterea nebiruită” pe care Domnul ne-a dăruit-o nouă, creştinilor. Prin ea sunt biruiţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, iar pacea lui Hristos „umbreşte Biserica”.

Amin


dupa un text al Pr C.F. Apetrei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu