sâmbătă, 19 aprilie 2014

SAMBATA MARE

În aceastã sfântã zi, prãznuim îngroparea dumnezeiascã a Mântuitorului nostru Iisus Hristos si pogorârea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricãciune, a fost mutat spre viatã vesnicã. 
Iosif din Arimateea şi Nicodim nu şi-au manifestat deschis simpatia faţă de Hristos câtă vreme Acesta a fost în viaţă. Ei ştiau că un astfel de gest ar fi fost pedepsit drastic de Pillat şi ei ar fi fost excluşi din Sinedriu.
După moartea lui Iisus insa cei doi discipoli au intervenit la Pillat, pentru a obţine aprobarea să-l îngroape pe Iisus. Evangheliştii menţionază că sărmanii ucenici ai lui Iisus n-ar fi reuşit să obţină această favoare obţinută de Iosif şi Nicodim, oameni bogaţi şi influenţi.
Aceştia au coborât trupul lui Iisus de pe cruce, iar Nicodim a adus aproape o sută de litri de smirnă şi aloe, mirodenii folosite la ritualul de ungere a trupului învăţătorului lor.
Documentele vremii menţionează opiniile contemporanilor care spuneau că nici celui mai respectat om din Ierusalim nu i se făcuse aşa o mare cinste după moarte.
Iosif cel din Arimateea, coborând de pe cruce Sfântul trup al Domnului, l-a îngropat în mormânt nou, punând o piatrã mare la intrarea lui:
“Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat trupul Tãu, cu giulgiu curat înfãsurându-l si cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus”. (Tropar)

Cuvântul lui Dumnezeu a stat cu trupul în mormânt iar cu sufletul lui curat si dumnezeiesc Se pogoarã în iad. Sufletul a fost despãrtit prin moarte de trup si l-a dat în mâinile Tatãlui. Si-a dat si propriul Sãu sânge, pret de rãscumpãrare pentru noi. 

Trupul Domnului a suferit si despãrtirea sufletului de trup, dar nicidecum stricãciunea în întelesul unei putreziri a trupului.

După ce a trecut Sâmbăta, când se lumina de ziuă, Maria, Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
Atunci s-a făcut cutremur mare, iar îngerul Domnului a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra şi şedea deasupra acesteia. Femeile s-au apropiat de mormânt, iar îngerul le-a spus: 

"Nu vă temeţi: eu ştiu că-l căutaţi pe Iisus cel răstignit. El s-a sculat precum a zis; veniţi să vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui că s-a sculat din morţi".


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu