miercuri, 2 aprilie 2014

Z 55


EVANGHELIA DUPA Matei 16, 20-24
"Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a treia zi să învieze. Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine să nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, satano! Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie."
***
Pătimirile Domnului Iisus Hristos au avut loc într-o primăvară. Poate a fost cea mai tristă şi tragică primăvară, însă, dacă ne raportăm la Învierea Sa, putem spune că a fost cea mai luminoasă. El a fost sămânţa de primăvară din ogorul proaspăt săpat. Din această sămânţă s-a înălţat cu măreţie Crucea, iar pe ramurile ei s-au copt fructele Învierii. Primăvara ar trebui să fim mai preocupaţi de sufletul nostru, de curăţenia şi înfrumuseţarea lui. Pentru curăţenia de primăvară, în ogorul sufletului, să ne folosim de post, rugăciune, Spovedanie şi Împărtăşanie. Cu Sfânta Cruce desţelenim sufletul. Rugăciunea este sămânţa bună din care vor răsări vlăstarii faptelor bune. Prin Spovedanie curăţim toate uscăturile din viaţa noastră. Împărtăşania ne oferă bucuria de a gusta din binecuvântata rodire a ogorului. Domnul Hristos este bucuria primăverii, rodirea verii, belşugul toamnei şi imaculatul iernii. Fericitul Augustin aşa ne învaţă: „Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune“. din Ziarul Lumina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu