miercuri, 23 aprilie 2014

Z 76

Iupiii... azi este iar soare!

Am dormit bine, nu am angoase... deci sunt OK!
Ma voi duce la laborator sa-mi fac analize...
Pe la mine acasa nu am trecut de la operatie!Doar in dimineata
Invierii, cand am adus Lumina! Va trebui sa ma reinstalez totusi
in casa mea...
Am decis sa raman la copii pana incep chimio-terapia!
Ei ma distrag de la orice gand care ar putea, eventual, sa ma
"atace"! Apoi de la ei Parcul e mai aproape...
Tratamentul imi va scadea imunitatea si, cum copiii
sunt purtatori de virusi... va fi necesar sa stau mai la... distanta!

Incerc sa-mi fac un program riguros de rugaciuni, mai cu seama seara,
dupa ce se culca pustimea.
Iata ce cuvant de invatatura mi-a trimis ingerul meu pazitor, Martha:

... Cel care nu se roaga, nu este puternic in lupta cu stihiile vietii.El este ca un ostas fara arma, ca o pasare fara aripi sau ca o trestie care se pleaca incotro bate vantul, numai catre Dumnezeu nu se pleaca sa-L intrebe si sa-I slujeasca. ”Este ca un peste pe uscat”, ne spune Sfantul Ioan Gura de Aur.
Iar Sfantul Ambrozie al Mediolanului adauga: ”Cel care nu se roaga zace in imparatia materiei, nu este scris in cartea vietii din ceruri si nu are loc in Imparatia lui Dumnezeu. La Judecata lui Dumnezeu, de care nu scapa nimeni, lui i se va spune: Nu te cunosc pe tine! si e vai de cel ce va primi acest raspuns."
Care sunt foloasele rugaciunii?
Prin rugaciune, se poate dobandi de la Dumnezeu orice Ii cerem.
Cine se roaga din toata inima, adancind cuvintele rugaciunii, pe langa implinirea cererilor sale, dobandeste pacea launtrica, pe care nu o poate darui lumea – acea pace fagaduita de Domnul Iisus Mantuitorul Care spune:
”Pace va las voua, pacea Mea o dau voua, nu precum da lumea, va dau Eu’’. Si in acest fel simtim o siguranta, simtim ca nu suntem singuri pe lume – numai cu oamenii, ci cu noi este Dumnezeul parintilor nostri Care ne ocroteste si ne apara in viata pamanteasca.


Tratamentul cu post si rugaciune... trebuie sa imi faca bine, adica nu atata rau pe cat mi-ar face de una singura nenorocita de otrava pe care or sa mi-o bage in vene!
Ma rog, asta este reteta mea. Fiecare face cum si ce poate!

Ce se citeste astazi:
Din Apostoli

Fapte: 2: 22-38
22.
Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,
23.
Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,
24.
Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.
25.
Căci David zice despre El: "Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.
26.
De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde.
27.
Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.
28.
Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie".
29.
Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.
30.
Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,
31.
Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.
32.
Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori.
33.
Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi.
34.
Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,
35.
Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".
36.
Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos.
37.
Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să facem?
38.
Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.
Fapte 12: 1-11
1.
Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă.
2.
Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3.
Şi văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat şi pe Petru, (şi erau zilele Azimelor)
4.
Pe care şi prinzându-l l-a băgat în temniţă, dându-l la patru străji de câte patru ostaşi, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor după Paşti.
5.
Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către Biserică.
6.
Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea aceea, Petru dormea între doi ostaşi, legat cu două lanţuri, iar înaintea uşii paznicii păzeau temniţa.
7.
Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
8.
Şi a zis îngerul către el: Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele. Şi el a făcut aşa. Şi i-a zis lui: Pune haina pe tine şi vino după mine.
9.
Şi, ieşind, mergea după înger, dar nu ştia că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, ci i se părea că vede vedenie.
10.
Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, şi poarta s-a deschis singură. Şi ieşind, au trecut o uliţă şi îndată îngerul s-a depărtat de la el.
11.
Şi Petru, venindu-şi în sine, a zis: Acum ştiu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toate câte aştepta poporul iudeilor.

DIN EVANGHELIA DUPA  IOAN 1: 35-51

35.A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui.
36.Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!
37.Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers după Iisus.
38.Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar
ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti?
39.El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia;
şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.
40.Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei,
fratele lui Simon Petru.
41.Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia
(care se tâlcuieşte: Hristos).
42.Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona;
tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).
43.A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
44.Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45.Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în
Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
46.Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
47.Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat,
israelit în care nu este vicleşug.
48.Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a
te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
49.Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
50.Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi?
 Mai mari decât acestea vei vedea.
51.Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

IOAN  15: 17-27 ; 16: 1-2

17.Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.
18.Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.
19.Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume,
ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.
20.Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât
stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit
cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
21.Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe
Cel ce M-a trimis.
22.De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de
dezvinovăţire pentru păcatul lor.
23.Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.
24.De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea;
dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
25.Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe
nedrept".
26.Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl,
Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.
27.Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine.

1.Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi.
2.Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu