miercuri, 20 iulie 2022

ILIE, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos


„În vremea aceea se mirau toți de cuvintele harului care ieșeau din gura lui Iisus și ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? 
Și El le-a zis: Cu adevărat, Îmi veți spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuți! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici în patria Ta. Și le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un proroc nu este bine primit în patria sa. Și adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani și șase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul, și la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și mulți leproși erau în Israel în zilele prorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curățat, decât Neeman Sirianul. Și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Și, ridicându-se, L-au scos afară din cetate și L-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo.”

Luca 4, 22–30


Biserica Ortodoxă il prăznuieste azi, pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. 

De sarbatoarea Sf Ilie se citeste un fragment din Ev dupa Luca, fragment in care Mantuitorul aminteste de vremea cand acesta si prorocul Elisei au facut minuni care au schimbat pana si sufletele unor pagani:

După distrugerea Templului din Ierusalim (587î.Hr)
de catre oștile babiloniene ale regelui Nabucodonosor și reclădirea lui ulterioară - care avea sa se petreaca in vremea lui Zorobabel - in ciuda instabilitatii politice si a diverselor influente spirituale, poporul ales  a pastrat legatura cu Dumnezeu.

Dar, la momentul Întrupării Mântuitorului, toată această „evlavie”devenise discutabila. Implinirea Legii lui Moise avea mai mult manifestarile exterioare. Credinta iudeilor nu era cea pe care ar fi trebuit sa o aibea ca si popor ales de Dumnezeu, in asteptarea lui Mesia!

In troparul acestei zile,  acest profet, care a trăit cu 900 de ani înainte de Hristos, este numit al doilea înaintemergător al venirii Lui:
Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Elizei dar, izgonește bolile și pe cei leproși îi curățește. Pentru aceasta, și celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăște tămăduiri”.

Știm din Sfânta Scriptură a Noului Testament că Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos este Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. 
Atunci despre ce venire a lui Hristos este vorba și cum se face ca acest profet va fi al doilea înaintemergător al Mântuitorului Iisus Hristos? 

Stim că Domnul Iisus Hristos va veni la Parusie pentru a judeca toate neamurile. 
Pentru această a doua venire în lume a lui Hristos Sfântul Proroc Ilie, care a fost ridicat de Dumnezeu la cer, va fi înaintemergător
La sfârșitul veacurilor, Ilie va veni pe pământ, alături de Enoh, care a fost ridicat și el de Dumnezeu la cer, și vor vesti impreuna pe Hristos ca Domn și Dumnezeu, pregătind lumea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos, la Parusie. 

Despre acest lucru părintele Cleopa mărturisea: „Acești doi proroci au să se pogoare, să vină din Rai, trimiși de Dumnezeu, fiind luați cu tot cu trup la Cer. Când vor predica ei cu mare putere și vor înfrunta pe Antihrist trei ani și jumătate, cât va împărăți el, Sfinții Enoh și Ilie vor avea mare putere să străbată tot pământul cu fel de fel de minuni. Au să facă minuni mari și semne în Ierusalim. (…) Când vor predica ei, îi va auzi tot pământul și-i va vedea toată lumea (…)”. 
Sfântul Nicolae Velimirovici ne spune: „În minunata carte a Apocalipsei este prezisă venirea a doi martori puternici ai lui Hristos chiar înainte de sfârşitul lumii. Potrivit Predaniei, aceştia vor fi Enoh şi Ilie. Cu mare putere atât în fapte, cât şi în cuvinte, aceştia vor mărturisi despre Hristosul Cel viu şi, ca nişte gornişti care sună alarma, vor chema neamul omenesc cel stricat să se pocăiască grabnic”.

Aceste lucruri sunt consemnate în Cartea Apocalipsei
Şi voi da putere celor doi martori ai Mei şi vor proroci o mie două sute şaizeci de zile îmbrăcaţi în sac. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pământului. Şi dacă voieşte cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie să fie ucis. Aceştia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele prorociei lor, şi stăpânire au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și-i va birui și-i va omorî” (Apocalipsa 11, 3-7).

Sfinții Părinți Efrem Sirul și Ioan Damaschin arată foarte clar că cei „doi martori” menționați în Apocalipsă sunt Ilie și Enoh. 

Cărțile noastre de cult mărturisesc Tradiția Bisericii care îi identifică în cei doi martori pe Ilie și Enoh. În acest sens, despre Sfântul Proroc Ilie ni se spune că „a fost răpit cu trupul într-un car de foc şi este viu până acum, păzit de Dumnezeu în lăcaşurile Raiului. A fost văzut în trup de cei trei Apostoli în vremea Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor şi iarăşi va fi văzut în trup de oamenii cei muritori ­înaintea venirii celei de-a doua pe pământ a Domnului. În acea vreme, cel care odinioară a scăpat de sabia Izabelei va pătimi de sabia lui
Antihrist nu numai ca Proroc, ci şi ca Mucenic, şi va fi găsit vrednic de mai mare slavă de la Dătătorul de plată, Dumnezeu”.

Tot din tradiția liturgică aflăm că „Ilie va veni dimpreună cu Enoh înainte de a doua venire a lui Hristos, pentru a osândi nelegiuirea cea fără de margini a lui Antihrist şi a însufleţi evlavia credincioşilor”.

Din aceste texte înțelegem de ce Sfântul Proroc Ilie este numit „al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos”.Pr. Ciprian Florin Apetrei 21 Iul, 2021

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu