marți, 12 iunie 2018

SFATURI PENTRU PROPOVADUITORI

Nu avea sa fie usoara sarcina apostolilor! 
Iudeii tineau la Vechea Lege iar cea Noua... era greu de acceptat schimbarea adusă de Iisus! 
Numai ca nimic nu trebuia facut cu forta! Caci, pentru a intelege imensa iubire a lui Dumnezeu si sansa omenirii de 
a-L fi putut vedea prin Fiul Sau... trebuia ca pacea sa fie stapana. Inversunarea si nelinistea inchide caile de comunicare, impiedica mintea sa inteleaga si inima sa simta!

Să înțelegem întâi ce este pacea.- spune Sfântul Grigorie de Nyssa, in "Despre fericiri," Cuvântul VII, (Părinți și Scriitori Bisericești  1982), vol. 29, p. 390
Ce este altceva decât împreuna-simțire iubitoare, îndreptată spre cel de aceeași fire? 
Dar atunci, ce este ceea ce se cugetă potrivnic păcii? Ura, mânia, iu­țimea, invidia, pomenirea răului, fățărnicia, nenorocirea războiului. 
Vezi câtor boli le este leac un singur cuvânt? Căci pacea se împo­trivește la fel fiecărei boli din cele spuse și face să înceteze răul prin venirea ei. Pentru că, precum încetează boala când intră sănătatea, și se mistuie întunericul când se arată lumina, așa, când se ivește pacea, se destramă toate patimile ce se nasc din starea potrivnică.
Iar cât de mare bun este aceasta nu socotesc că trebuie să-ți tâlcuiesc eu prin cuvânt. Gândește-te tu însuți în tine, cum e viața celor care trăiesc între ei în bănuială și ură, cât de neplăcute le sunt întâlnirile, câtă scârbă are fiecare de toate ale celuilalt...”
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre; nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag; că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. Și, intrând în casă, urați-i, zicând: «Pace acestei case!» Și, dacă este casa aceea vrednică, să vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și dacă nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat 
grăiesc vouă: Mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei, în ziua judecății, decât acelei cetăți.” 
Matei 10: 8-15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu