sâmbătă, 26 decembrie 2020

IISUS, IMPLINIREA PROOROCIRILOR

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: «Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt». După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că "Nazarinean Se va chema.”
MATEI  2, 13-23

Textul din Evanghelia dupa Matei este o evidentiere a faptului ca Iisus  este împlinirea tuturor profetiilor. 

Ca sa simtim cu adevarat ca toata istoria omenirii poarta in ea necesitatea intruparii, e nevoie sa cunoastem Vechiul Testament!
Altfel nici o informatie din acest text nu ne poate transmite ceva care sa ne trezeasca cu adevarat interesul!
Toate se leaga, toate decurg una din alta...

Prin exilul in Egipt, cu  uciderea pruncilor,  ca anticipație a morții Sale, si revenirea Sa în pământul făgăduinței, Iisus retrăiește istoria poporului Său, cuprinsa in Vechiul Testament!
Acceptat de Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, cautat si adorat de magi, apoi refuzat de carturari si farisei, renegat de ai Sai!
Astfel se împlinesc toate cele cate s-au scris mai inainte!

Si Matei ne spune povestea lui Iisus, în trei etape: 
1. coborârea-urcarea din Egipt (2.13-15), 
2. uciderea pruncilor (2.16-18) 
3.  reîntoarcerea în pământul făgăduinței (2.19-23).

Fiecare parte se încheie, cu un citat biblic, care are menirea sa dezvaluie rostul intaplarilor anterioare, prin cuvintele Cartii Sfinte, aratand totodata ca intreaga istorie a poporului lui Israel este, de fapt, o profetie a venirii lui Iisus!

El – Cel Care coboară și urcă spre si din Egipt – este Cel Care traieste un nou exod (conf. Osea. 11,1). 
Uciderea pruncilor a fost văzută ca fiind un rău suprem al exilului poporului ales (Ieremia. 31,15). 
Egiptul și exilul sunt experiențe ale sclaviei, sclavie cauzată de păcat si, din ambele sclavii, Cel care este eliberator este Nazarineanul, Care si este „împlinirea” făgăduinței (1,17)!
Din Nazaret, în Galileea păgânilor, va izvora lumină pentru fiecare om care locuiește în întuneric și-n umbra morții!

El este, asemenea poporului lui Israel, Fiul exilat si eliberat din Egipt,  Cel care se reîntoarce în pământul făgăduinței! 
Făgăduința lui Dumnezeu se împlinește în El, care este Cel Drept, care nu face răul dar il ia asupra Sa, împlinind toată dreptatea (3,15).

În concluzie, textul prezintă drama poporului lui Israel precum si cea a tuturor popoarelor. 

De o parte este regele iar de cealaltă parte pruncul; Cel bun este prigonit de cel rău, binele pierde iar răul e mereu tot mai puternic! Dar, la urmă, învinge cel nevinovat tocmai prin sacrificiul Sau!

Iisus este Fiul total solidar cu destinul fraților Săi. 
Biserica, în și cu El, parcurge si traieste permanent drumul Său prin istorie.

Iosif, logodnicul Mariei, 
viseaza, la fel ca si Iosif, cel vândut de frații sai! El, in adâncul inimii sale curate, Îl vede pe Dumnezeu (cf. 5,8)! 
Pentru noi visul pare ceva ireal; însă visul este începutul oricărei realități. Si Vechiul Testament o demonstreaza!
Noi, chiar dacă nu vrem sa recunoastem sau nu suntem constienti, în totdeauna ne realizam visele. Evident visele ne seaman - curate sau necurate! Visele celor in inima carora este Dumnezeu, mereu se împlinesc, chiar dacă ele par imposibile!
Un Inger ne vestește mereu Cuvântul care ne „trezeste” la viață! 

Iosif nu răspunde Cuvântului din vis prin cuvinte, ci cu fapta, implinind ce a aflat in vis !

Pruncul si "mama sa” sunt încredințați lui Iosif, care este prototipul credinciosului! Regele iudeilor, Iisus, fuge în Egipt din cauza regelui Iudeii, Irod, asemenea lui Iosif, din VT, care fuge în Egipt datorită invidiei fraților săi.

Irod il reprezinta pe faraon, cel din interiorul Israelului, al Bisericii ori al fiecăruia dintre noi,  caci, in „forul nostru interior”, avem și un pic din Irod, care este capabil sa ucida!

Iisus, salvat în mod miraculos, asemenea copilului Moise, intră în Egipt, implinind noul exod. Si va trai acolo, ca un străin,  ca si frații săi.
Irod va muri, ca si faraon, iar Fiul, ca si Israelul, îi va vedea sfârșitul.
„Fuga” sa, fortata de imprejurari, nu este insa sfârșitul, ci tocmai împlinirea planului lui Dumnezeu. Răul este si el o parte a planului Domnului!

In Cartea lui Osea se vorbește despre noul exod (adica o noua ieșire) dintr-un Egipt și mai dur - reîntoarcerea din Babilon! 
Va fi începutul unei noi comuniuni între Dumnezeu și poporul Său, care va înflori în deșert (Os. 2,16)!

Irod, in loc să se cutremure, se mânie si, precum faraon, ucide si el pruncii lui Israel! Sacrificarea copiilor simbolizeaza sângele tuturor drepților, de la Abel la Zaharia (Lc. 11,51), de la primul la ultimul nevinovat al oricărei ucideri! 
Este prefigurarea sângelui Fiului care ne va salva pe toți. 
Destinul tuturor este același cu al singurului Drept care S-a jertfit pentru noi, Iisus .

Uciderea pruncilor este consemnata doar in Evanghelia dupa Matei si, cum nu o regasim nici la istoricii vremii, este contestata ca fapt istoric. 
Aceasta relatare reprezinta aici implinirea profeției lui Ieremia cu privire la exil (Ier. 31,15) Este strigătul Rahelei, înmormântată în Rama, aproape de Betleem, care-i vede trecând prin fața ei pe descendenții ei, duși în Babilon! 

De data asta insa nu este vorba despre dreptatea lui Dumnezeu: Fiul exilat este deplâns nu doar de mama Rahela, ci și de Tatăl din ceruri. Dumnezeu plânge din cauza exilului omului. 

În Cartea lui Ieremia, exilul este locul eliberării definitive: 
Cel care ne iubește cu o iubire veșnică ne spune să nu plângem pentru că ne va reconstrui, ne va ierta, va face cu noi un nou legământ, unul veșnic și astfel toți Îl vom recunoaște pe Domnul (Ier. 31, 3-34).!

Irod moare, ca si faraon. Planul lui Dumnezeu durează veșnic și înglobează orice acțiune, indiferent cât de rea ar fi ea. 

Pentru a treia oară Domnul îi vorbește lui Iosif în vis. 
Somnul omului este locul în care Dumnezeu se revelează în mod maxim! Si, pentru a treia oară, Iosif se supune și împlinește Cuvântul. Odată intrat în pământul făgăduinței, el rămâne deschis visului!

Al patrulea vis îl conduce la „retragerea” ultimă.
Cele patru etape, în care Iosif a ascultat și a făcut, sunt cele patru etape ale vietii fiecărui om: drumul de la cruce la înviere !

Nazarinean se va numi., zice Matei. 
Derutant, caci nici un profet n-a spus aceste cuvinte. Si Matei știe acest lucru si spune adevărul. 
Daca suntem atenti, observam ca nici nu spune „ceea ce a spus profetul”, ci „ceea ce s-a spus prin proroci
Caci intreaga Biblie, de la Moise la Ioan Botezătorul, a profețit despre El, Fiul născut dincolo de fire, în care, prin care și pentru care totul a fost creat (Col. 1,15-17). 

Iisus, numit de iudei „Nazarineanul”, adica cel care vine din Nazaret, este Cel despre care totul vorbește și care totul, în mod definitiv, spune! (Io. 1,18).

Iisus este prezentat ca fiind Hristosul, descendentul (urmașul) lui David, Fiul lui Dumnezeu, intrupat prin puterea Duhului Sfânt, Cel care mântuiește poporul de păcate, Cel care parcurge din nou istoria umană pentru a o ajuta să iasă din întunericul sclaviei (Egipt) și din moarte (exil), prin faptul că El se face fiu!

Matei reinterpretează istoria și vede cum, într-adevăr, Dumnezeu împlinește în El tot Cuvântul Său si nu lasa să se piardă nici măcar un singur cuvânt de al Său (1Sam. 3,19).

Iisus este „împlinirea” istoriei lui Dumnezeu și a omului. Această „retragere” a sa în umila viata de zi cu zi este însuși misterul lui Dumnezeu, care sfinteste fiecare clipa, oricat de neinsemnata ni se pare ea, orice odihnă și efort, orice bucurie și durere, orice iubire și teamă, orice muncă și rod al omului!

Amin


Careheze biblice


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu