marți, 22 februarie 2022

INTRE TRADARE SI LEPADARE


„În vremea aceea Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să-L vândă pe Iisus. Și, auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să-i dea bani. De aceea el căuta cum să-L dea lor la timpul potrivit. Iar în ziua cea dintâi a Azimelor, când jertfeau Paștile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voiești să mergem să pregătim, ca să mănânci Paștile? Și a trimis doi dintre ucenicii Lui, zicându-le: Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă; mergeți după el. Și unde va intra, spuneți stăpânului casei că Învățătorul zice: Unde este încăperea în care pot să mănânc Paștile împre­ună cu ucenicii Mei? Iar el vă va arăta un foișor mare, așternut gata. Acolo să pregătiți pentru noi. 
Și au ieșit ucenicii și au venit în cetate și au găsit așa precum le-a spus și au pregătit Paștile. Și, făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece. Pe când ședeau la masă și mân­cau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde. Atunci ei au început să se întristeze și să-I zică, unul câte unul: Nu cumva sunt eu? Iar El le-a zis: Unul dintre cei doispre­zece, care întinge cu Mine în blid. Că Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului! Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și, mâncând ei, Iisus a luat pâinea și, binecuvân­tând, a frânt și le-a dat lor, zicând: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Apoi, luând paharul, mulțumind, le-a dat și au băut din el toți. Și a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă. Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu. 
Și, cântând laude, au ieșit la Muntele Măslinilor. Și le-a zis Iisus: Toți vă veți sminti, că scris este: «Bate-voi păstorul și se vor risipi oile»; dar, după învierea Mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toți se vor sminti întru Tine, totuși eu nu. Și i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ție că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. El însă spunea mai stă­ruitor: Și de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. 
Și tot așa ziceau toți. Și au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, și acolo a zis către ucenicii Săi: Ședeți aici până ce Mă voi ruga. Și a luat cu El pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început a Se tulbura și a Se mâhni; și le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați. Și, mer­gând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pă­mânt și Se ruga ca, de este cu putință, să treacă de la El ceasul acesta. Și zicea: Avva, Părinte, toate sunt Ție cu putință. Depărtează paharul aces­ta de la Mine. Dar nu precum voiesc Eu, ci pre­cum voiești. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai avut tărie să veghezi un ceas? Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Și, iarăși mergând, S-a rugat, același cuvânt zicând; apoi, venind iarăși, i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-I răspundă. Și a venit a treia oară și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți! E gata, a sosit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat.”  Marcu 14: 10-42

Pasajul evanghelic de astazi - din Marcu cap 14 - evoca evenimentele ce s-au petrecut in noaptea Cinei celei de Taina.

Textul este foarte bogat in mesaje care necesita nu doar atentie ci mai ales rigurozitate, in a lua in calcul timpul si contextul in care s-au petrecut cele relatate.

La Marcu, in a cariui Evanghelie nu se pomeneste despre rugaciunea Domneasca,  aceasta rugaciune din Ghetimani, este un Tatal nostru
cu doar doua cereri esentiale! Părinte, toate sunt Ție cu putință. Depărtează paharul aces­ta de la Mine. Dar nu precum voiesc Eu, ci pre­cum voiești.

Mantuitorul, in timpul acesta, ii gaseste  in trei randuri pe cei trei apostoli dormind! Nu le ceruse sa sufere cu El, nici sa se tulbure cu El, care se afla in cea mai grea dintre mahniri,  ci doar sa privegheze! De ce? Pentru ca somnul credintei naste tradarea, apostazia, abandonul... 
De aceea si noi trebuie sa veghem, sa fim treji!  

Fragmentul, iata, ne prezinta o parte a acelei nopti grele a Mantuitorului, in care mahnirea Sa este maxima, nu pentru ca era urmarit de dusmanii Lui, nici pentru ca avea sa fie rastignit ci pentru ca se  afla  intre  tradare si lepadare si asta nu oriunde nu oricine ci in insasi tabara fidelilor Sai! 

Este prilej sa ne intrebam fiecare, intocmai cum au facut si apostolii intr-o clipa de deruta: Nu cumva sunt eu? cel care Il tradez pe Hristos? Nu cumva ma pierd in rutina si uit sa raman treaz? Nu cumva mananc carne de om judecand pe aproapele meu ? Nu cumva ma domina orgoliul, mandria, neintelepciunea? Nu cumva ma las dus de alte idei care sunt straine de Legea Lui?

Este o invitatie la meditatie inainte de urcusul Golgotei!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu