marți, 8 februarie 2022

SADUCHEII

 

„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui. Și erau șapte frați. Și cel dintâi și-a luat femeie, dar, murind, n-a lăsat urmaș. Și a luat-o pe ea al doilea, și a murit nelăsând urmaș. Tot așa al treilea. Și au luat-o toți șapte și n-au lăsat urmaș. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut-o de nevastă. Și le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci, după ce vor învia din morți, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii în ceruri. Iar despre morți, că vor învia, n-ați citit oare în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov»? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Deci voi sunteți în mare rătăcire.” MARCU 12, 18-27


CATE CEVA DESPRE SADUCHEI

Saducheii au fost reprezentantii unui curent religios și politic important în iudaismul din timpul Mantuitorului, fiind socotiti oportuniști  - ei considerand că trebuie să colaboreze cât mai bine cu ocupanții romani, deoarece aceștia permiteau exercitarea religiei lor. 
Provenind din casta sacerdotală aristocratică, saducheii se arătau oarecum distanti si disprețuitori față de popor.

Contrar fariseilor, care credeau în Dumnezeu, susțineau existența îngerilor și a diavolilor, nemurirea sufletului după moarte și învierea morților, si erau fideli atat față de Legea lui Moise cuprinsă în Vechiul Testament cât și față de tradiția orală, pentru saduchei doar „Legea și Profeții” (Pentateuhul și Cărțile Profeților) erau importante in cult. Legea o aplicau ad literam, punând accentul pe aspectul punitiv al răsplătirii pentru fapte.

Din Noul Testament (Matei 22, 23; FA 23, 8) ca si din cele scrise de istoricul vremii, Iosif Flaviu, aflam că saducheii nu il asteptau pe Mesia și nu credeau in inviere.

Atitudinea lor a fost diferita de cea a fariseilor, dar nu si in ce priveste opozitia facuta Mantuitorului...
Dupa multi specialisti ai Noului Testament se pare ca saducheii ar fi luat decizia și și-au asumat responsabilitatea arestării lui Iisus (Marcu 14, 53)!

După ruinarea Ierusalimului, la anul 70 d.Hr., saducheii au dispărut pentru totdeauna de pe scena politică evreiască.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu