vineri, 11 iunie 2021

EU SUNT CALEA, ADEVARUL SI VIATA!


„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: 
Să nu se tulbure inima voastră; credeți în Dumnezeu, credeți și în Mine. În casa Tatălui Meu, multe locașuri sunt. Iar de nu, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc loc. Și, dacă Mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, ca să fiți și voi unde sunt Eu. Iar unde Mă duc Eu, voi știți; și știți și calea. 
Toma I-a zis: Doamne, nu știm unde Te duci; și cum putem ști calea? Iisus i-a răspuns: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-ați fi cunoscut; dar de acum Îl cunoașteți pe El și L-ați și văzut. 
Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns.
Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne nouă pe Tatăl? Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl – Care rămâne întru Mine – El însuși face aceste lucrări. 
Credeți Mie că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru Mine.”

"Să nu se tulbure inima voastră" spune Mantuitorul, asigurandu-Si apostolii - si pe noi -  ca, desi va pleca nu trebuie sa ne nelinistim! 

Liniștea asta nu poate veni decat din credință:
 credeți în Dumnezeu, credeți și în Mine.”. Daca ai credinta, inseamna ca ai si inteles. 

“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” 
Mântuitorul le spune ucenicilor, si noua, ca trebuie să-L urmăm şi aplicam  în viaţa noastra de zi cu zi învăţătura Sa. 

Calea este însuşi Iisus Iisus Hristos care ne conduce spre împărăţia lui Dumnezeu. 
Prin învăţătura Sa, împlinind poruncile dumnezeieşti, primim lumina intelepciunii dumnezeiesti, descoperindu-ni-se calea spre împărăţia lui Dumnezeu. 
Mântuitorul S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria din iubire faţă de neamul omenesc! Caci aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul Născut, l-a dat spre răstignire şi moarte ca lumea să se mântuiască prin El. 
În această iubire ne regăsim fiecare şi tocmai din ea izvorăşte lumina călăuzitoare pentru a parcurge această cale spre Împărăţia lui Dumnezeu”!

Calea este urcarea noastra, treaptă cu treaptă, spre desăvârşire, de la naştere pana la moarte, moartea nemaifiind punctul final al vieţii, ci doar o trecere de la experienţa vieţii pământeşti la viaţa veşnică, în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Adevărul 
Mântuitorul Insuşi se identifică cu Adevărul !
Dacă la oameni adevărul este relativ, la Dumnezeu adevărul este absolut. „Harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos”
Mântuitorul ne îndeamnă să trăim în adevăr şi să mărturisim adevărul, pentru că „adevărul ne face liberi”. Trăind în adevăr, trăim în duhul lui Dumnezeu! „Lepădându-ne de cele ascunse şi ruşinoase, să nu umblăm întru viclenie, nici să prefacem cuvântul lui Dumnezeu, căci numai prin arătarea adevărului ne facem pe noi înşine cunoscuţi în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor”, spune sf apostil Pavel. 

Viaţa este un dar "Eu am venit ca lumea viaţa să aibă şi din belşug să aibă", se menţionează în Evanghelia după Ioan. 
Viaţa este bunul cel mai de preţ pe care Dumnezeu l-a dăruit omului Este timpuldaruit pentru ca să ne pregatim mântuirea şi dobândirea vieţii veşnice. 
”Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi”, sne spune in  Evanghelia sa, Matei! 
"Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" inseamna că doar prin credinţă şi încredere în cuvântul mântuitor al Fiului lui Dumnezeu vom reuşi să trecem peste toate încercările pe care ni le oferă viaţa, spre a devenii atletii lui Hristos!

Cuvintele sunt pe înțelesul unui crestin, dar ne dăm seama că mereu există un nivel mai profund, care ne depășește, dar în care trebuie să intrăm pentru a putea descoperi taina!

Ne pare clar ca apostolii n-au prea inteles vorbele acelea referitoare la "plecarea" in scopul de a pregati loc!

Mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, ca să fiți și voi unde sunt Eu. 

Azi putem spune ca El a plecat să ne pregătească un loc; El se întoarce la noi, pentru ca noi să putem ajunge acolo unde este El! Plecarea Sa era necesara spre a deschide calea adevărului și a vieții, astfel încât noi să știm ce să facem și să urmăm această cale…

El a plecat, ne-a deschis calea, si a ramas cu noi si printre noi! 
Iar noi, prin El, străbătând același drum, ajungem la Tatăl Ceresc, întorcându-ne să fim ceea ce eram încă de la început, adică fii ai Lui.

Moartea lui Iisus nu este asadar nimic altceva decât deschiderea căii spre Dumnezeu Tatăl.

Amin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu