vineri, 4 iunie 2021

V-am spus și nu credeți


Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: 
Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun și putere am, iarăși, să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu. 
Iarăși s-a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea. Și mulți dintre ei ziceau: Are demon și nu este în toate mințile. De ce-L ascultați? Alții ziceau: Cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor? 
Și era atunci la Ierusalim sărbătoarea Târnosirii templului și era iarnă. Iar Iisus mergea prin templu, în pridvorul lui Solomon. Atunci L-au împresurat iudeii și I-au zis: Până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă Tu ești Hristos, spune nouă pe față. 
Iisus le-a răspuns: V-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui Meu, acestea mărturisesc despre Mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile Mele. Oile Mele ascultă de glasul Meu și Eu le cunosc pe ele; ele vin după Mine, iar Eu le dau viață veșnică.” IOAN  10: 17-28

Astazi Evanghelia zilei ne pune in fata un alt pasaj din capitolul al 10.lea al Evangheliei dupa Ioan, cel in care Mantuitorul se reveleaza pe Sine si pe Dumnezeu Tatal, punandu-si auditoriul, iudei care venisera la Dansul, sa-si reaminteasca cuvintele proorocului Iezechiel (cap 34)  referitoare la turma de oi si la pastorul care le conduce si le poarta grija.
Tot ce spune face trimitere la acest text, bine cunoscut de carturarii si fariseii care aveau de gand sa-L ucida cu pietre!

"1. Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
2. "Fiul omului, prooroceşte împotriva păstorilor lui Israel, prooroceşte şi le spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israel, care s-au păstorit pe ei înşişi! Păstorii nu trebuia ei oare să păstorească turma?
3. Dar voi aţi mâncat grăsimea şi cu lâna v-aţi îmbrăcat; oile cele grase le-aţi junghiat, iar turma n-aţi păscut-o.
4. Pe cele slabe nu le-aţi întărit; oaia bolnavă n-aţi lecuit-o şi pe cea rănită n-aţi legat-o; pe cea rătăcită n-aţi întors-o şi pe cea pierdută n-aţi căutat-o, ci le-aţi stăpânit cu asprime şi cruzime.
6. De aceea rătăcesc oile Mele prin toţi munţii şi pe tot dealul înalt; împrăştiatu-s-au oile Mele peste toată faţa pământului şi nimeni nu îngrijeşte de ele şi nimeni nu le caută.
7. De aceea, ascultaţi păstori, cuvântul Domnului:
8. Precum este adevărat că Eu sunt viu, zice Domnul Dumnezeu, tot aşa este de adevărat că voi face dreptate; pentru că oile Mele au fost lăsate pradă şi fără păstor, oile Mele au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului, iar păstorii Mei n-au purtat grijă de oile Mele, ci păstorii s-au păscut pe ei înşişi şi oile Mele nu le-au păscut.
9. De aceea ascultaţi, păstori, cuvântul Domnului.
10. Asa zice Domnul Dumnezeu: Iată Eu vin la păstori; le voi cere înapoi oile Mele din mâna lor şi îi voi împiedica să nu mai pască oile Mele şi nu se vor mai paşte păstorii pe ei înşişi şi voi smulge oile Mele din gura lor şi ele nu vor mai fi pentru ei o pradă de sfâşiat.
11. Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată Eu Însumi voi purta grijă de oile Mele şi le voi cerceta.
12. Cum cercetează păstorul turma sa în ziua când se află în mijlocul turmei sale risipite, aşa voi cerceta şi Eu oile Mele şi le voi aduna din toate locurile, unde au fost ele risipite în ziua cea ceţoasă şi întunecată.
13. Le voi face să iasă din mijlocul popoarelor, le voi aduna din diferite ţări şi le voi aduce în ţara lor şi le voi paşte prin munţii lui Israel, pe lângă cursurile de apă şi prin toate locurile de locuit ale ţării acesteia.
14. Le voi paşte în păşune bună şi staulul va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni ele, în staul bun şi vor paşte în păşune grasă în munţii lui Israel.
15. Eu voi paşte oile Mele şi Eu le voi odihni, zice Domnul Dumnezeu.
16. Oaia pierdută şi rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi lega şi pe cea bolnavă o voi întări, iar pe cea grasă şi tare o voi păzi şi voi păstori cu dreptate.
17. Iar despre voi, oile Mele, aşa zice Domnul Dumnezeu: Iată voi face judecată între oaie şi oaie, între berbec şi ţap.
18. Oare nu vă ajunge că paşteţi în păşune bună, iar ce rămâne călcaţi cu picioarele voastre şi că beţi apă curată, iar pe cea care rămâne o tulburaţi cu picioarele voastre,
19. Asa că oile Mele sunt nevoite să se hrănească cu ceea ce este călcat de picioarele voastre şi să bea ceea ce este tulburat de picioarele voastre?"
20. De aceea aşa le zice Domnul Dumnezeu: "Iată Eu Însumi voi face judecată între oaia grasă şi oaia slabă.
21. Deoarece voi izbiţi cu umărul, cu şoldul şi cu coarnele voastre, împungeţi pe toate oile bolnăvicioase, până când le scoateţi afară,
22. Eu voi veni să scap oile Mele, ca să nu mai fie pradă şi voi judeca între oaie şi oaie.
23. Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte; voi pune pe robul Meu David; el le va paşte şi el va fi păstorul lor.
24. Iar Eu, Domnul, le voi fi Dumnezeu, iar robul Meu David va fi prinţ între ei. Eu, Domnul, am grăit acestea.
25. Voi încheia cu acela legământul păcii şi voi depărta din ţară fiarele sălbatice, încât oile Mele să trăiască în siguranţă în pustiu şi să doarmă în pădure.
26. Voi dărui lor şi împrejurimilor muntelui Meu binecuvântare şi ploaie le voi trimite la vreme; ploi de binecuvântare vor fi acestea.
27. Pomul din câmp îşi va da rodul său şi pământul îşi va da roadele sale şi oile Mele vor fi în siguranţă pe pământul lor şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi sfărâma cătuşele jugului lor şi le voi scăpa din mâinile celor ce le-au robit.
28. Nu vor mai fi ele pradă popoarelor şi fiarele câmpului nu le vor mai sfâşia; ele vor trăi în siguranţă şi nimeni nu le va mai tulbura.
29. Voi face acolo sădire vestită şi nu vor mai pieri de foame pe pământ, nici nu vor mai suferi ocară de la popoare.
30. Şi vor şti că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele, iar ele, casa lui Israel, sunt poporul Meu, zice Domnul Dumnezeu.
31. Şi voi, oile Mele, sunteţi turma pe care o pasc, iar Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu."

Istoria mântuirii este, in sine, istoria eliberării omului de robia păcatului. 
Legătura strânsă între libertatea omului si comuniunea sa cu Dumnezeu se regăsește în toata aceasta istorie.
Expresia desăvârșita a acestei legaturi intre om, Dumnezeu și libertate este intruchipata in Persoana și lucrarea lui Hristos. 
Felul în care Iisus Hristos Isi folosește libertatea Sa umană, într-o lume robita păcatului si morții, arată adevărata natură și finalitatea libertății omului, creat după chipul si asemanarea lui Dumnezeu.

Libertatea lui Hristos este o libertate a comuniunii de iubire, este libertatea de a alege binele și de a evita păcatul, cu pretul suferintei Sale si a mortii.

Libertatea lui Hristos de a Se dărui lui Dumnezeu cu desavarsire este asemenea libertatii Sale de a Se dărui oamenilor, iubindu-i pana și pe cei care L-au răstignit, rugandu-se pentru ei inainte de a muri: 
(Părinte, iartă-le lor, căci nu știu ce fac!)

Aceasta  libertate,  pe care Hristos  o manifesta pana sacrificiul de sine, este cuprinsa în cuvintele: "Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun și putere am iarăși să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu" (Ioan 10, 17-18).

Iubirea deplină a lui Hristos pentru Dumnezeu și pentru oameni ii da libertatea de a-I cere Tatălui ceresc ceea ce dorește, fiind totodata înțelegător și iertător cu păcătoșii, cu cei umiliți ori marginalizați. 
El  înfrunta, in virtutea aceleiasi iubiri si aceleiasi libertati, nedreptatea celor egoisti, fatarnici, mândria si ipocrizia lor.

Tulburarea creata de vorbele Mantuitorului este tot mai mare incat...  L-au împresurat iudeii și I-au zis: Până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă Tu ești Hristos, spune nouă pe față. 

Intrebarea iudeilor are  ascunsa in spate ei banuiala ca El era Hristosul dar si teama de schimbarile pe care El le putea aduce, prea mari si prea profunde, pentru care nu se simteau pregatiti!

Oamenii se tem si azi de schimbari! Lumea adora sa se lase purtata de obisnuinta! Orice schimbare inseamna un alt inceput, o invatare noua, un alt unghi de vedere asupra lucrurilor...
Ori Iisus, chiar daca nu avea ca scop sa schimbe Legea, avea sa schimbe felul de interpretare al Legii, ceea ce i-ar fi adus pe fasisei in starea de nulitate!

Mandria le-a fost mult mai mare decat credinta!

Si totusi, nu contenesc sa ma intreb ce as fi facut eu daca eram contemporana cu Iisus?
E usor azi, dupa 2000 de ani de afirmare a crestinismului, sa spun ca as fi fost trup si suflet cu Mantuitorul!
Dar atunci, nu m-as fi lasat oare si eu dusa de zvonul ca El nu era decat un biet nebun? As fi fost eu oare in tabara fidelilor Sai? 
E o intrebare la care, din nefericire, nu pot raspunde dar care trebuie sa ma faca toleranta!

AminNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu