sâmbătă, 12 iunie 2021

UN ALT MANGAIETOR VA VENI!


„Zis‑a Domnul către ucenicii Săi: 
Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl – Care rămâne întru Mine – El Însuși face aceste lucrări. Credeți Mie că Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru Mine, iar de nu, credeți‑Mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu, și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac: Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să‑L primească, pentru că nu‑L vede, nici nu‑L cunoaște; voi însă Îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani; voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veți vedea, pentru că Eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt întru Tatăl Meu și voi întru Mine și Eu întru voi. Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește; iar cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și‑l voi iubi și Eu și Mă voi arăta lui.” 
IOAN 14:10-21

In continuare, pn cuvantarea Sa  catre ucenici, Hristosi vorbeste
despre  Duhul Sfânt.

"Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi." Ioan 14,16.17.

Aceste cuvinte descoperă o realitate asupra căreia nu ar trebui să ne îndoim niciodată. Ele ne spun clar că Duhul Sfânt este "un alt Mângâietor""Duhul adevărului"!
Si in continuare Hristos ne mai descoperă faptul că Duhul Sfânt , desi nu poate fi văzut de nimeni,  poate fi totusi cunoscut!


Iisus spune că lumea nu poate vedea Duhul, cum dealtfel nici ucenicii nu-l văd! Si totusi, ucenicii, toţi ucenicii adevăraţi ai lui Hristos, Il pot cunoaşte, cu toate că este şi rămâne nevăzut! 

Ei Il pot cunoaşte pentru că acesta dă mărturie despre Hristosul din Scripturi. Duhul Sfant niciodată nu va contrazice Scripturile, ci le va întări.

Dacă Duhul Sfânt poate fi cunoscut, este evident că orice om, născut din nou, iubind si servind pe Hristos, Il poate cunoaşte, ca fiind Duhul adevărului. 


Hristos spune că Duhul este un alt Mângâietor, si asta este foarte important de stiut pentru ca Duhul Sfânt este, ca persoana, altcineva decât persoana Tatălui şi persoana Fiului! 

La vremea rostirii acestui adevăr revelator, pe pământ mai exista deci un alt Mângâietor! Un altul este în raport totdeauna cu cel care este prezent! 
Hristos ii asigura pe ucenici ca, desi plecand la Tatal, lipsa Sa va fi suplinită de un alt Mângâietor, ceea ce înseamnă, fără nici o umbră de îndoială, că primul Mângâietor era chiar Iisus în mijlocul ucenicilor!

Câtă vreme Iisus s-a aflat în carne şi oase în mijlocul lor, aceştia nu au simţit nevoia Duhului Sfânt, întrucât ei aflau adevărul direct de pe buzele lui Iisus. 

În schimb, fără Iisus, era neapărata nevoie de prezenţa deplină a Duhului Sfânt - care să le reamintească tot ceea ce îi învăţase Hristos pe pământ şi, de asemenea, să le descopere lucruri noi. 

Duhul este o persoană! Alta persoana a Sfintei Treimi!

Din moment ce Iisus spune că în locul Lui va veni un alt Mângâietor, înseamnă că acest alt Mângâietor este o persoană, de aceeaşi natură cu El.  
Duhul Sfânt nu are personalitate omenească, ci o personalitate divină.

Noi nu putem lua in derizoriu bunătatea lui Dumnezeu considerând că Iisus îşi va trimite pe pământ o energie!  Ar fi inacceptabil şi chiar o ofensă adusa inteligenţei divine şi a celei umane deopotriva!


Realitatea neîndoielnica este că reprezentantul lui Hristos este o persoană egală cu El, care gândeşte, simte, se bucură şi găseşte o mare plăcere să înfăţişeze tot adevărul divin pe înţelesul tuturor celor care doresc să devină copiii Lui!

Spicuiri din  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu