sâmbătă, 4 iunie 2016

TAINA SFINTEI TREIMI


sta in aceea ca Dumnezeu este Unul după fiinta Lui si întreit în Persoane: Tatăl, Fiul si Sfîntul Duh. 
Aceste trei Persoane alcatuiesc Sfînta Treime, si asta este o taina de nepătruns pentru mintea omenească si împărtăsită noua prin Descoperire dumnezeiască sau Revelatie.
Invătătura potrivit careia Dumnezeu este Unul după fiintă si întreit in Persoane ne-ar fi fost  imposibil de inteles daca
ea nu ni s-ar fi descoperit de insusi Mîntuitorul Iisus Hristos.

In cele trei Persoane este asadar o singura fiinta, o singura vointa, o singura lucrare externa!

In baza "deofiintimii" persoanelor Treimii ("Iar Eu si Tatal meu una suntem"), ele se intrepatrund, locuiesc una in cealalta, fiecare existand intreaga si distincta in celelalte, fara sa se confunde
Tatăl este în Fiul si în Sfîntul Duh, Fiul în Tatăl si în Sfîntul Duh, si Sfîntul Duh în Tatăl si în Fiul. 
Si acest adevar ni l-a dezvaluit Dumnezeu însusi, Cel Care nu poate fi asemanat cu nimic din ceea ce este creat.

Cele trei Persoane divine sînt deci de o fiintă, egale si vesnice. 
Tatăl este Dumnezeu adevărat, Fiul este Dumnezeu adevărat si Duhul Sfînt este Dumnezeu adevărat, si avînd aceeasi fîintă, nu sînt trei dumnezei ci Unul singur. 

Tatal, cel fara de inceput, nenascut, este principiul activ al Treimii si i se atribuie creatia si calitatea de proniator. El se deosebeste de celelalte Persoane, întrucît este Cel ce naste din veci pe Fiul si purcede pe Sfîntul Duh.
Fiul este Cel ce S-a născut din Tatăl; Lui i se atribuie mantuirea, fiind in relatie cu lumea creata.
Sfîntul Duh este Cel ce purcede de la Tatăl si i se atribuie sfintirea, fiind de asemenea in relatie cu lumea.

Multi au incercat sa explice perihoreza treimica folosind exemple din lumea inconjuratoare, dar nici unul dintre exemple nu o poate demonstra pe dea-ntregul aceasta taina!
Totusi exista o relatare a lui Dionisie din Furna care povesteste minunea petrecuta  la Sinodului I Ecumenic, cand
Sfantul Ierarh Spiridon, în mijlocul celor 317 Sfinți Părinți care au participat la Sinod, inflacarat de intelegerea revelata a tainei Treimii, a luat in mana o caramida si explicand principiul Ei, dupa binecuvantarea ei, aceasta s-a descompus în foc (care urca), apă (care curgea printre degetele Sfântului) și lut.

Potrivit parintelui Dumitru Staniloaie, creatia este rezultatul iubirii interpersonale a Persoanelor Treimii, iubire care se manifesta in afara Ei ca energie creatoare. 
Ceea ce Tatal a conceputFiul a implinit si Duhul Sfant a desavarsit!

Sf. Ioan Evanghelistul reda propriile spuse ale Mantuitorului, care, in afara tainei Treimii, par de neinteles.

Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu. Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem. 
Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea voastră că "Eu am zis: dumnezei sunteţi?" Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu - şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată - Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus: Fiul lui Dumnezeu sunt? Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl. Ioan 10, 27-38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu