vineri, 20 mai 2022

... Cel Care M-a trimis este cu Mine


Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: 

Eu Mă duc și Mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Își va ridica singur viața? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni. Și El le zicea: Voi sunteți din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus, deci, că veți muri în păcatele voastre. Căci, dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci, Îi ziceau ei: Cine ești Tu? Și le-a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat. Dar Cel Care M-a trimis pe Mine adevărat este și cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci, le-a zis Iisus: Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine Însumi nu fac nimic, ci, precum M-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și Cel Care M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. Spunând El acestea, mulți au crezut în El.” Ioan 8: 21-30

Fragmentul evanghelic de azi ne poarta pana aproape de crucea rastignirii Mantuitorului!
Caci, desi ne apropiem de sarbatoarea Inaltarii, in  cuvintele: 
"Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine Însumi nu fac nimic, ci, precum M-a învățat Tatăl, așa vorbesc." Mantuitorul prevesteste rastignirea Sa!

Iisus continua sa le spuna celor care-l ascultau: 
Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.” Mă veţi căuta.  

Mulţi din ei aveau să-L caute, din nefericire, intelegand prea târziu că El era Mesia cel asteptat, pe care ar fi trebuit să-L fi primit cum se cuvine cand avuseseră prilejul. 
Pentru acestia uşa milei urma să se închidă!
Lipsa lor de captare a adevarului avea să-i piară fără indulgenţă sau iertare (cum spune si Ieremia "Vara s'a dus, secerisul e gata, noi nu ne-am mantuit." Ieremia 8,20).  
 Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni! le mai spune Mantuitorul.

Atunci iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare..."?

Întrebarea nu era cu totul nelalocul ei: Isus urma să moară, iar moartea Lui avea să-L aşeze dincolo de posibilitatea ca ei să ajungă la El.  El avea să meargă la cer, un loc unde ei, în nepocăinţa lor, nu aveau cum să ajungă niciodată!


 „Voi sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.

Iisus venea din cer ca Răscumpărător al omului, Mesia cel de multă vreme aşteptat. Cu privire la acest mare fapt Iisus căuta  să le lumineze mintea. Contrastul este între lumea aceasta prezentă unde ei sunt influenţaţi de consideraţiuni trase din cele pământeşti, senzuale, superficiale şi trecătoare, şi cer (cf. Coloseni 3,1)
 
24 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”

În ce priveşte mântuirea, iudeii erau dependenţi de primirea Eliberatorului pe care Îl trimitea Dumnezeu. În nimeni altul nu era mântuire (Fapte. 4,12). Lepădarea lor de Mântuitorul i-a lăsat fără mantia care urma să le acopere păcatele (Ioan 15,22).

Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt. Isus  nu da un răspuns definit la întrebare. dar este clar: V-am tot spus despre acesta tot timpul.

 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.

Ei n-au înţeles. Pentru că mintea lor era întunecată din punct de vedere spiritual (vezi la Osea 4,6).

Iisus deci le-a zis: „Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

Când veţi înălţa. [Veţi fi înălţat, KJV]. Referirea este aici la răstignire, deşi cuvântul tradus "înălţa" este folosit şi cu privire la înălţarea lui Hristos la dreapta Tatălui (Fapte. 2,33; vezi la Ioan 3,14; cf. Ioan 12,32). 
Pentru iudei enunţarea era enigmatică, deşi unii din cei de faţă, cu siguranta au înţeles-o după răstignire. Lucru plin de însemnătate, ruşinoasa înălţare pe cruce a fost preludiul adevăratei înălţări a lui Hristos (Filipeni 2,9).

Atunci veţi cunoaşte. Evenimentele legate de răstignire şi înviere au dat dovada că Isus era tot ceea ce El pretindea că este. Nimicirea Ierusalimului a confirmat profeţia lui Isus.

Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.
Iisus scoate din nou în evidenţă unirea Lui cu Tatăl (cf. cap. 17,21). El a conlucrat totdeauna cu Tatăl la scopul şi planul divin şi a făcut totdeauna ceea ce-I era bine şi plăcut. El nu a fost niciodată singur. Tatăl mărturisise despre plăcerea Lui în Fiul (Matei 3,17).

Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.

Au crezut. Mai degrabă, au început să creadă sau au ajuns să creadă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu