miercuri, 22 iunie 2022

Depărtați-vă de la Mine, cei ce lucrați fărădelegea


Zis-a Domnul: 

Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos diavoli și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine, cei ce lucrați fărădelegea.” MATEI 7, 21-23

Cei care lucreaza fărădelegea sunt cei care nu Il au in ei pe Dumnezeu, nu traqiesc efectiv in Legea Lui! 
Domnul zice ca si cei care au făcut sau fac minuni mari - cei din vremea Lui, de la începuturile creștinismului, ca si cei din toate timpurile - dacă nu au avut, daca nu au ROADELE DUHULUI nu vor intra în Impărăția cerurilor, ramanand necunoscuti lui Dumnezeu! 

Adica, poti o viață întreagă sa fii milostiv, sa ajuți mii de oameni, daca sufletul tău, prin aceste fapte, nu s-a schimbat,  nu s-a despătimit, nu s-a curățat, nu  s-a apropiat de Dumnezeu... totul este degeaba !
Dacă faptele tale bune nu te-au adus înaintea tronului lui Dumnezeu, atunci tot ce ai facut, tot ce faci, este pentru lume avand o alta motivatie decat dorinta de a face voia Domnului!  
Inseamna mândrie, un interes, slavă deșartă, nevoia de a fi in luminile rampei...

Cat timp omul încă ramane in pacat, rostind numele Domului, fara a fi realmende in Duhul Lui, tot ceea ce a făcut bine în viață sa nu ii este de folos pentru mantuire.


Telul crestinului in lumea asta este sa capete harul Duhului Sfant, si, cat priveste lumea de Dincolo, sa fie primit in Imparatia lui Dumnezeu!
Numai ca nimic nu se poate face fara jertfa si vointa pentru asta, caci sa crezi ca Dumnezeu exista nu este destul - si diavolul crede ca Dumnezeu exista! Nici sa ajuti, nici chiar sa faci minuni nu iti asigura mantuirea!

Imi imaginez  dezamagirea pe care sufletul o poate trai acolo... Pentru mine acela e iadul: sa-L auzi pe Domnul spunandu-ti ca nu te cunoaste!

Dacă voim să străbatem fără de primejdie drumul vieții ce ne stă în faţă, dacă voim să înfățişăm lui Hristos sufletul împreună cu trupul, lipsite de ruşinea rănilor pricinuite de diavol, dacă voim să primim cununile de biruinţă, trebuie să rotim necontenit, cu luare-aminte, de jur-împrejur, ochii sufletului nostru, să punem sub bănuială toate cele ce ne desfată; să le îndepărtăm îndată; trebuie să nu ne lipim sufletul de nimic, nici chiar dacă aurul ar sta grămadă înaintea noastră şi ar fi gata să ajungă în mâinile celor ce-l voiesc - că spune Scriptura: Ca apa de-ar curge bogăția, nu vă lipiți inima de ea (Psalmi 61, 10) - nici chiar dacă pământul ar odrăsli toată desfătarea și ne-ar pune la îndemână locuințe luxoase (că iarăși spune Scriptura: Cetatea noastră este în cer, de unde aşteptăm Mântuitor pe Hristos [Filipeni 3, 20]), nici chiar dacă necontenit ne-ar sta în față petreceri, chefuri, beții și mese cu lăutari (că tot Scriptura spune: Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune [Ecclesiast 1, 2]), nici chiar dacă ni s-ar oferi frumuseţile trupurilor, locuite de suflete desfrânate (că spune înțeleptul: Fugi din fața femeii ca din fața șarpelui [Înțelepciunea lui Isus Sirah 21, 2]), nici chiar dacă ni s-ar pune la îndemână funcții înalte, conduceri de popoare, roi de însoțitori şi de linguşitori, nici chiar dacă ni s-ar oferi tron înalt și strălucit, popoare și cetăți gata de bună voie să ne slujească și să ni se supună nouă (că Tot trupul, spune Scriptura, este ca iarba și toată slava omului, ca floarea ierbii. Uscatu-s-a iarba și floarea a căzut [Isaia 40, 7-8]). În dosul tuturor acestor ispite atât de încântătoare stă prigonitorul obștesc al neamului omenesc şi aşteaptă ca, ademeniți cândva de cele văzute, să ne abatem din calea dreaptă și să cădem în cursa lui. Trebuie să ne temem mult ca nu cumva, apropiindu-ne fără băgare de seamă de ele și cu gândul că plăcerea pricinuită de desfătare n-are în ea nimic vătămător, să înghițim, la cea dintâi gustare, cârligul ascuns al vicleniei și apoi să fim, cu voia şi fără voia noastră, legați de diavol şi trași pe nesimţite de plăceri spre moarte, înfricoşătorul sălaş al tâlharului. Este deci de neapărată trebuinţă, fraților, şi folositor nouă tuturor să ne pregătim ca drumeții şi alergătorii: să ne uşurăm, prin orice mijloc, sufletele pentru drum; să ne grăbim spre sfârşitul căii noastre, fără să ne uităm înapoi.”

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a XXI-a, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 305-306

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu