sâmbătă, 7 ianuarie 2017

MOMENTUL ISPITIRII DOMNULUI

... este oglinda propriilor noastre ispite caci El a fost tentat cu cele ale lumii noastre, cu slabiciunile infipte in carnea noasta omeneasca, in sufletele nostre sortite parca caderii!
Vazute din unghiul duhovnicesc, ispitele ce ne coplesesc sunt mult mai adanci decat se infatiseaza ele in aparenta, cucerindu-ne sufletele si macinandu-ne pe dinauntru. 
Greu sa intelegem de ce dorinta de prosperitate, cea de marire, ori deznadejdea ne fac sclavi pe viata si ne tarasca in abis!  In aparenta nu poate fi nimic malign si totusi...
Pentru fiecare din acestea e de parcurs cate un drum plin de
"cadrave"!
Mantuitorul, acolo, in pustiu, a fost ispitit ca om cu cele ale oamenilor si a rezistat!
Este o dovada in plus ca orice om poate tine piept avalansei ispitelor daca in el salastuieste Dumnezeu! 

Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului, Şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău”. Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”. Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti”. Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, venind la El, Îi slujeau.
Matei 4, 1-11

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu