marți, 19 octombrie 2021

CINE ESTE IISUS?„În vremea aceea, Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Iosif, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mainan, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Iesei, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie.” 
Luca 3, 23–38; 4, 1 

Genealogia neamului dupa trup al Mantuitorului nostru Iisus Hristos este amintita in Noul Testament doar de Sfintii Evanghelisti Matei si Luca, amandoi aratand astfel ca Iosif se trage din semintia lui David. 

Genealogia este prezentata de acestia pentru a sublinia realitatea nasterii lui Iisus Hristos, originea sa iudaica imparateasca, din care decurge si mesianitatea

Sfintii Evanghelisti Matei si Luca ne oferă astfel câteva răspunsuri la o serie de întrebări: „Cine este Iisus Hristos?“, „Care este originea Sa?“, „De unde vine El?“, „Unde S-a născut?“ 

Pentru cititorul de astăzi al Evangheliei, lectura acestei liste lungi poate fi descurajatoare şi obositoare, având în vedere faptul că această pagină evanghelică este alcătuită dintr-o înşiruire de 76 de nume (42 de nume la Matei), însemnând tot atâtea generaţii de strămoşi pământeşti ai lui Iisus. 
Această enumerare pare şi mai ciudată datorită modului în care este prezentata: cutare fiul lui cutare... fără nici o explicaţie lamuritoate. Însă o lectură atentă a textului Sfintei Evanghelii ne descoperă intenţia evanghelistului de a ne prezenta un adevăr de credinţă, şi anume acela ca „Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat“
 „Genealogia lui Iisus“, ne arata originea Sa omenească, ca Fiu al castei regale a lui David, dar si originea Sa dumnezeiască ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, prin puterea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria. 

Aceasta "insiruire" este o icoană alcatuita din două părţi legate una de alta, pe care sunt zugrăvite, pe de o parte, numeroasele figuri şi evenimente ale arborelui Său genealogic, iar pe de alta, taina naşterii lui Hristos în Betleem.

Să nu uităm că în lumea antică, lista propriilor strămoşi era foarte importantă deoarece ţinea loc de document de stare civilă“. 
Ca să-şi cunoască propria identitate, propriile rădăcini, ca să poată trăi şi ocupa un loc în societate, era nevoie ca fiecare persoană importantă să aibă genealogia personală.

În istoria artei religioase, această reprezentare poartă numele de „Arborele lui Iesei“ şi are ca sursă de inspiraţie textul profetic din Isaia 11, 1: „O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da“.
Într-o variantă uşor amplificată, textul este citat de Sfântul Pavel în Epistola către Romani 15, 12: „Şi se va arăta rădăcina lui Iesei Cel care Se ridică să domnească peste neamuri; întru Acela neamurile vor nădăjdui“
În mod evident această profeţie se referă la Iisus Hristos în dubla Sa implicare: pe de o parte, ca vlăstar după trup al poporului evreu; pe de alta, ca Mântuitor al întregului neam omenesc.

Acest arbore genealogic se gaseste zugravit în frescele exterioare ale mănăstirilor noastre din Moldova. 
https://www.crestinortodox.ro/files/image/diverse%20-%20articole/Arborelele%20lui%20Iesei/Fresce-mari-07_arborele.jpg

Prezenta arborelui genealogic al lui Iisus in Evanghelii arata că Iisus nu era un oarecare, ci că era un urmaş, pe linie omenească, al regelui David si nu numai, caci ascendenta merge, in Evanghelia dupa Luca, pana la Adam!  

La evrei, numele nu se puneau deloc aleatoriu. 
Prin aceste nume se spunea ceva despre individ dar si ca familia respectivului mărturisea că Dumnezeu-Creatorul are o solutie salvatoare pentru poporul Său. 

Genealogia lui Iisus sintetizeaza întreaga istorie a poporului lui Dumnezeu, de la Adam, la Avraam, la David, până la întruparea lui Hristos, prezentata insa diferit de catre cei doi evanghelisti. 

Genealogiile, prezente în Vechiului Testament, de obicei încep prin menţionarea pe primul loc a personalităţii celei mai importante
Lista stramosilor, mai numeroasa la Luca, incepe cu Iisus si se termina cu Adam, in timp ce cea a lui Matei coboara, de la Avram la Iisus, asezat "ultimul pe lista"!

Intre alte diferente de abordare, dintre cel doi evanghelisti, notam numirea, deloc la întâmplarea, a 5 femei Tamara, Rahav, Rut, Batşeba şi Fecioara Maria - in Evanghelia dupa Matei spre deosebire de cea dupa Luca, in care sunt numiti doar barbati (la evrei nefiind obiceiul de a face genealogia in linie feminina!)

După cum Adam stă la începutul vechii umanităţi, tot astfel Mântuitorul stă la începutul unei noi umanităţi, doar că descendenţa Sa nu mai ţine de ordinea firii, ci ţine de ordinea supranaturală a naşterii Sale de la Duhul Sfânt!

Evangheliile vor demonstra Miracolul Nasterii si Misiunea Fiului -  implinirea planului dumnezeiesc prin jertfa Crucii!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu